За Кипър е важно да развие инфраструктурата за пренос на газ както за производство на електроенергия, така и за износ към международните пазари, каза кипърският министър на енергетиката, търговията и промишлеността Георгиос Папанастасиу в обръщението си към 14-ия икономически форум в Лимасол вчера, както предаде за БТА кипърската агенция КНА.

В речта си Папанастасиу обърна внимание на проектите в изключителната икономическа зона на Кипър и каза, че в момента се водят разговори с "Шеврон" (Chevron) за находището "Афродита" с оглед на плановете за развитие и производство. Относно находището "Глафкос" той каза, че "Ексон Мобил" (Exxon Mobil) предпочита да направи съобщение след завършване на текущата в момента оценка и потвърждаване на съществуващите количества газ.

"Има доста находища на природен газ в изключителната икономическа зона на Кипър, но това, което липсва, е инфраструктурата и това е нашият основен недостатък", обясни Папанастасиу. Той обясни, че Израел има инфраструктура за пренос на природен газ за производство на електроенергия, а част от газа от находището "Левиатан" стига до Египет и след това бива втечняван и изнасян на международните пазари или се използва в за производство на електроенергия в Египет. Кипърският енергиен министър добави, че Египет, първата страна, развила инфраструктура в Източното Средиземноморие, има два завода за втечняване, които регионът може да използва за втечняване и износ на газ.

Занапред правителството на Кипър ще води разговори за развитие на инфраструктурата в своята изключителна икономическа зона, каза Папанастасиу, добавяйки, че в момента се водят разговори за създаване на инфраструктура, свързваща находището "Афродита" с Египет, като част от добива ще остава на местния пазар там, а по-голямата част ще бъде втечняван и изнасян за европейските пазари.

Кипърският енергиен министър отбеляза също, че за да може да се оправдаят инвестициите, необходими за свързване на Кипър със съществуващата инфраструктура на съседните страни, трябва да се подсигури достъп до международните пазари, а не само до местния пазар, който е пазарна ниша, изискваща само 0,7 милиарда кубични фута природен газ годишно. "Важно е да развием инфраструктура както за доставяне на газ за нашето конвенционално производство на електроенергия, така и за втечняване на газа и износа му на международните пазари", подчерта Папанастасиу.