Правителството одобри допълнителни разходи през 2019 година за финансиране на дейности по присъединяването на страната ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), съобщи правителственият пресцентър.

Сумата е в размер на 2 817 215 лева и ще бъде ползвана за дейности на 10 министерства, Националния статистически институт и Агенцията за ядрено регулиране, в съответствие с Пътната карта за действията на България по присъединяването към ОИСР, приета с Решение 789/2017 г. на МС.

Членството в ОИСР е сред външнополитическите приоритети на България, а получаването на покана за започване на преговори е сред непосредствените цели на правителството, се посочва в съобщението на пресцентъра.

В началото на юли т.г. премиерът Бойко Борисов представи на генералния секретар на ОИСР Анхел Гурия План за действие (2019-2020 г.) на България за присъединяване към организацията. Планът се състои от "21+" области на политиката, които ще подкрепят ключовите приоритети на реформата в България в областите:

 • икономическата политика,
 • инвестициите,
 • финансовите въпроси,
 • фискалните въпроси,
 • бюджетирането и публичните разходи,
 • корпоративното управление и държавните предприятия,
 • науката и иновациите,
 • образованието,
 • цифровата икономика,
 • политиката за защита на потребителите,
 • търговията,
 • развитието,
 • туристическите политики за устойчив и приобщаващ растеж,
 • селското стопанство,
 • борбата с корупцията,
 • заетостта и социалното предприемачество,
 • околната среда и изменението на климата,
 • статистиката,
 • общественото управление и регионалното развитие,
 • здравеопазването и конкуренцията.