Европейската комисия обяви първия кръг от преки капиталови инвестиции чрез новия Фонд на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ).

Четиридесет и две високоиновативни новосъздадени предприятия и малки и средни предприятия (МСП) ще получат капиталово финансиране в общ размер на около 178 млн. евро за разработване и разширяване на мащаба на водещи до пробив иновации в здравеопазването, кръговата икономика, авангардното производство и други области. От тях френското предприятие CorWave е първото предприятие от ЕС, в което инвестира Фондът на ЕСИ. 

Високоиновативното френско предприятие си поставя за задача да издигне на ново равнище грижите за пациенти с животозастрашаваща сърдечна недостатъчност. Инвестицията от Фонда на ЕСИ е в размер на 15 млн. евро и изигра решаваща роля за привличането на допълнителни инвеститори в това предприятие, в резултат на нея инвестициите в четвъртия етап от началното финансиране за CorWave достигнаха 35 млн. евро.

По този повод комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви:

В Европа има много иновативни и талантливи новосъздадени предприятия, но твърде често те си остават малки или се преместват другаде. Тази нова форма на финансиране - съчетаването на безвъзмездни средства и капиталови инвестиции - е уникална за Европейския съвет по иновациите. Тя ще запълни недостига от финансиране за високоиновативни предприятия, ще привлече към тях допълнителни частни инвестиции и ще им даде възможност да се разрастват в Европа.

Капиталовите инвестиции, които варират от 500 000 до 15 млн. евро, допълват финансирането с безвъзмездни средства, вече предоставено чрез пилотния инструмент "Ускорител" на ЕСИ, за да могат предприятията да разширят по-бързо мащабите на своята дейност. Комисията прави за първи път преки капиталови или квазикапиталови инвестиции (по-конкретно - капиталови инвестиции, съчетани с безвъзмездни средства) в новосъздадени предприятия, като се очаква дяловото участие да варира от 10% до 25 на сто.

От декември 2019 г. за финансиране по линия на инструмента "Ускорител" на ЕСИ вече са избрани 293 предприятия, като общият размер на безвъзмездните средства надхвърля 563 млн. евро.

Фондът на Европейския съвет по иновациите

ЕСИ е създаден през юни 2020 г. Чрез тази своя авангардна инициатива Комисията възнамерява да прави преки капиталови и квазикапиталови инвестиции в капитала на новосъздадени предприятия и на МСП. Това е първо по рода си участие на ЕС в преки капиталови инвестиции. 

Фондът на ЕСИ има за цел да запълни критичния недостиг на финансиране, с който се сблъскват иновативните предприятия.