Европейската комисия е уведомила България, че е одобрила представените документи, като така удостоверява, че първото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост може да бъде направено. Предстои всички държави членки да одобрят документите, но това е формална процедура, която ще продължи няколко седмици.

Това каза вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов, който свика извънреден брифинг в Министерския съвет, за да съобщи новината.

Преди броени минути Европейската комисия информира, че е финализирала и дава одобрението са за положителната предварителна оценка на първото плащане, което е в размер на около 2,7 млрд. лева, безвъзмездни средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, каза вицепремиерът. Той изказа благодарност за получените поздравления от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.

След преминаването на формалните процедури - ЕК ще преведе средствата  по сметката на Националния фонд.

Пеканов изтъкна ролята на МВР по изпълнение на последната обществена поръчка - за комуникационната система на министерството. 

Какво съобщи Европейската комисия

Докато Пеканов съобщаваше новината на медиите в България, кореспондент на БТА предаде от Брюксел, че Европейската комисия е представила свое комюнике, в което информира за положителната предварителна оценка по искането на България за безвъзмездно отпускане на 1,37 милиарда евро по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ)".

На 31 август България представи на ЕК искане за плащане въз основа на постигането на 22 ключови етапа и цели, посочени в решение на Съвета на ЕС за първата вноска. Етапите обхващат реформи и инвестиции в областта на образованието, интелигентното производство, неутралността по отношение на замърсяването на околната среда, цифровата свързаност, устойчивия транспорт и пътната безопасност, правосъдието, борбата с прането на пари, социалното приобщаване, здравеопазването и системата за одит и контрол, свързана с МВУ, се посочва в съобщението на ЕК.

С искането си българските власти предоставиха подробни и изчерпателни данни, доказващи изпълнението на поставените цели, се отбелязва в съобщението. Комисията уточнява, че е направила задълбочена оценка, преди да даде предварително одобрение на искането за плащане.

Планът на България ще бъде подкрепен безвъзмездно с общо 5,7 милиарда евро. Плащанията се основават на резултатите и зависят от изпълнението от държавите в ЕС на инвестициите и реформите, очертани в плановете им за възстановяване и устойчивост, пояснява ЕК.

Мнението на комисията е изпратено на Икономическия и финансов комитет (ИФК) с искане за становище. ИФК трябва да представи становището в срок до четири седмици и след това то ще бъде взето предвид в оценката на ЕК. Впоследствие комисията ще приеме окончателното решение за отпускане на средствата и тогава сумите ще може да бъдат платени на България.

Комисията ще направи оценка на следващите искания за плащане от България въз основа на изпълнението на набелязаните етапи и цели, като отрази напредъка по изпълнението на инвестициите и реформите.

Какво следва: докъде е работата по второто плащане

Пеканов определи решението на ЕК като важна крачка за България. "Така можем да спрем със спекулациите, че никога няма да получим пари, че сме се забавили фатално или не се справяме. Напротив, има страни, на които им е отнело доста повече време, за да получат такава положителна оценка за техните плащания." Той напомни, че намаляването на вредните емисии от въглища с 40% до 2026 г. остава като поет ангажимент (без да е обвързано с второто плащане), но към момента няма ясен механизъм как това да стане. 

Пеканов отбеляза, че сред законопроектите, свързани с изпълнението на плана, който трябва да бъде приет от Народното събрание, е Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. В него, наред с останалите промени, трябва да залегне и определение за енергийна бедност.

"Сега трябва да насочим всичките си усилия към второто плащане", категоричен е  вицепремиерът.

В края на миналата работна седмица Пеканов апелира всички 22 закона, които се отнасят до Плана за възстановяване и устойчивост, да бъдат разгледани от парламента. Не мога да кажа колко бързо ще бъдат приети, но ако някои от тях се забавят, ще се наложи някои от инвестиционните проекти да започнат преди тези законодателни промени да бъдат приети, заяви вицепремиерът в рамките на парламентарния блицконтрол на 4 ноември.

Пеканов припомни на депутатите, че Планът беше окончателно приет едва през месец май тази година, каза им, че в момента се работи по второто плащане. Сега се намираме в ключовия момент на изпълнение, когато трябва да бъдат финализирани процесите и трябва да наваксаме евентуални изоставания, каза Пеканов. Всички законопроекти по втория транш, с изключение на тези, свързани за енергетиката, са готови и предстои да извървят техния нормативен път през обществени обсъждания и приемане от МС. Пет от законопроектите са внесени в парламента, каза тогава вицепремиерът.