Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ), която обединява асоциации, клъстери и компании, представляващи високотехнологичната икономика на страната, ще работи за прехода на България към петата индустриална революция.

Всички влиятелни високотехнологични асоциации и клъстери в България се обединихме заради осъзнаването, че България и светът се намират пред технологична промяна, която икономически ще трансформира света, каза на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София Доброслав Димитров, председател на Управителния съвет на БРАИТ и член на Консултативния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). Причината това да се случва, е петата индустриална революция, която ще трансформира всичко около нас, амбицията ни е да помогнем на България да премине през тази промяна, допълни Димитров.

Организацията планира да кандидатства за статут на национално представена и да се включи в тристранния диалог, където да лансира ускореното преминаване към високотехнологична икономика. Индустриите, обединени в новата организация, по оценка на БРАИТ, формират около 20 процента от брутния вътрешен продукт на България. Сред темите, по които организацията ще работи за постигането на тази цел, са: подготовката на кадри, държавната регулация по отношение на данъчно-осигурителната система, промяна в образователната сфера, ще работи и за върховенството на закона. Това е базата, която е нужна за превръщането на България в технологичен лидер във всички икономически сектори. Единственият начин да се справим с това предизвикателство, е да работим заедно, като по тази причина протягаме ръка към всички работодателски организации, държавата и синдикатите, защото само заедно можем да прескочим пропастта между високотехнологичната икономика и икономиката на миналото, каза Димитров.

Илия Кръстев, член на УС на БРАИТ и председател на Управителния съвет на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (АИБЕСТ), посочи, че целта на обединението е да обърне разговора от това как България догонва другите страни към това как държавата да стане лидер в новото високотехнологично икономическо развитие, което е свързано и с изработването на политики за изпреварващо развитие.

Светозар Георгиев, член на Управителния съвет на БРАИТ и председател на Управителния съвет на Българската предприемаческа асоциация (БЕСКО), заяви, че задачата на организацията е да се постигне качествено подобрение на икономическия растеж на България чрез разписани стъпки за постигането на целта. Сред стъпките в тази посока той изтъкна необходимостта от подобряване на законовата рамка в редица аспекти, сред които стимулиране на инвестициите и превръщането на България в предпочитана инвестиционна дестинация.

Светлана Боянова, член на Управителния съвет на БРАИТ, председател на Института за агростратегии и иновации и ръководител на първия европейски цифров земеделски хъб, акцентира върху ролята на организацията като връзка между сектор "Земеделие" с високотехнологичните компании. Сектор "Земеделие" е изправен пред редица предизвикателства, изпитва сериозни вътрешни проблеми, свързани с работна ръка и целта е да му помогнем да намери връзката с високотехнологичните фирми по пътя към трансформацията към прецизно земеделие, каза Боянова. Тя посочи, че сега автоматизацията и роботизацията навлизат добре в растениевъдството, но това не е така в животновъдния сектор.