Към днешна дата се запазва първоначално заявената цена за юли от "Булгаргаз", която е с 1,28 процента по-ниска от сега действащата. Това каза изпълнителният директор на дружеството Веселин Синабов по време на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за обсъждане на доклад относно заявление от обществения доставчик от 10 юни за утвърждаване на цена за следващия месец, по която да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В заявлението си до КЕВР дружеството е предложило за утвърждаване цена на природния газ за юли от 58,79 лева за мегаватчас (MWh), предаде БТА

Изпълнителният директор на "Булгаргаз" изтъкна, че предложената цена за юли е с около 4 евро по-ниска от ценообразуващия индекс TTF. Към днешна дата неговите нива са 34 евро, докато предложената от обществения доставчик цена е около 30 евро, посочи Синабов.

КЕВР утвърди цена на природния газ за настоящия месец от 59,55 лв за MWh.

На работната група на КЕВР не са известни нови факти и обстоятелства спрямо тези, които вече са отразени в доклада, обясни директорът на Дирекция "Природен газ" в регулатора Милен Димитров.

Председателят на КЕВР Иван Иванов заяви, че не очаква да има изменение в предложението за цената на "Булгаргаз" до 1 юли. По думите му причините за това са, че в микса за регулирания пазар за следващия месец участват единствено количества, които са по договора с Азербайджан, както и такива, които ще бъдат изтеглени от подземното газово хранилище в Чирен.

"Нито едната доставка, нито другата се влияят пряко от стойността на ТТF индекса в Нидерландия", коментира Иванов.

Той добави, че въпреки че TTF индексът е с около 8 лева по-висок, няма тенденция към по-нататъшно повишаване на цената му.

Освен това към днешния ден 75,56 процента от газохранилищата в Европа са запълнени с природен газ. Това е три четвърти от техния капацитет. Според Иванов това означава, че някъде през септември, ако това темпо продължава, запълняемостта ще бъде над 90 процента, което е гаранция, че не може външни събития да предизвикат рязко изменение на цената. В България близо 68 на сто от капацитета на газохранилището в Чирен вече е запълнено, обърна внимание председателят на КЕВР.

КЕВР ще се произнесе с решение по заявлението от "Булгаргаз" за утвърждаване на цена за юли на природния газ на закрито заседание на 1 юли от 13:00 часа, информира Иван Иванов.