Министерският съвет (МС) одобри доклада на министъра на енергетиката за участието на Република България чрез "Български енергиен холдинг" ЕАД и/или дружества от групата на БЕХ в съвместно дружество за реализиране на проекта "Зелен енергиен коридор". Одобрено е равноправно участие от 20% акционерен дял на българската страна.

Инициативата е базирана на стратегическото партньорство между правителствата на Република Азербайджан, Грузия, Румъния и Унгария за развитие и пренос на зелена енергия, отбелязват от МС. Проектът за подводен кабел за пренос на енергия от възобновяеми източници между Румъния и Република Азербайджан, през Грузия и Черно море, а след това и за пренос на тази енергия до Унгария и останалата част от Европа, е елемент от енергийните споразумения между ЕС и Република Азербайджан.

Отчитат се интересите на четирите държави за укрепване на националната и регионалната енергийна сигурност и свързаност в Черноморския басейн, диверсификация на източниците на доставка, използване на потенциала за производство на енергия от възобновяеми източници в Каспийския регион и увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в националния енергиен микс.

Проектът "Зелен енергиен коридор" е в пълно съответствие с поставените високи цели на Зелената сделка и гарантира сигурност и устойчивост на електроенергийните системи на всички участници. Република България може да има важна роля в проекта чрез развитата си електропреносна система, междусистемните връзки със съседни държави, развития пазар на електроенергия, възможността за инвестиции във ВЕИ и нарастващото търсене на зелена енергия, се казва в заключение на съобщението.