Широко прокламираните "мерки" в подкрепа на бизнеса всъщност са в пъти по-малко от обявяваните и са крайно недостатъчни, ненавременни и неефективни. Цените на горивата и ел.енергията достигнаха непосилни за преобладаващата част от небитовите потребители нива. По ценовата верига се стигна до лавинорастяща инфлация, която с всеки изминал ден изяжда доходите на всеки български гражданин.

Това се казва в декларация на петте национално представените работодателски организации (НПРО) - АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ, с която те обявяват национален протест под мотото "За сигурна енергия на достъпни цени", планиран за 18 май пред Министерския съвет. За същата дата е предвиден и протест на превозваческите фирми, чиито искания от НПРО подкрепиха по-рано във вторник.

Държавата си позволи да третира бизнеса, от чиито данъци се издържа, като просяк, чакащ подаяния. Бизнесът не иска помощи - бизнесът иска спокойна среда, в която сам да си изкарва парите, да поддържа работни места и да създава блага. Бизнесът иска сигурност и прогнозируемост на доставките и цените на суровините и връщане с подходящи мерки на това, което е надвзетото при източника - предприятията и хората, се казва в протестната декларация. 

Работодателските организации критикуват "управленската глухота", довела икономиката ни до настоящото безизходно състояние. "Тази управленска глухота води страната ни към икономическото дъно, откъдето трудно ще можем да се оттласнем, ако продължаваме да летим надолу с тези страшни темпове."

Исканията на НПРО са няколко:

  • удължаване на механизма за компенсации за свръхвисоките цени на ел. енергията дотогава, докогато е необходимо: компенсация в размер на 75% от разликата между средномесечната цена за съответния месец на БНЕБ и цената на енергийния микс при използване на средства от Фонда за сигурност на електроенергийната система, формиран от СВРЪХпечалбите на производителите на енергия;
  • разликата между цената на газа при използването на посредници и цената на газа, която бихме получили по формулата в дългосрочния договор с "Газпром експорт", да бъде поета като компенсация от бюджета;
  • разработване и прилагане на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на ел. енергия, природен газ и петролни продукти на достъпни цени;
  • програма за овладяване на инфлационните процеси и възстановяване на веригите на доставки.

От организациите предупреждават, че "в случай на неизпълнение на горните искания -  оставка на правителството". Изрично се подчертава в декларацията, че протестът не е политически. а е за: спасяване на българската икономика, прогнозируемост и конкурентоспособност, спасяване на работните места и доходите, намаляване на темповете на инфлацията, спиране на обедняването на нацията.

Преди месец НПРО изпратиха писмо до премиера Кирил Петков, с копие до вицепремиера Корнелия Нинова и министъра на енергетиката Александър Николов, с което остро напомниха за неизпълнени ангажименти, като настояха Министерският съвет спешно да направи две неща:

  • да удължи съществуващия механизъм за компенсация на бизнеса с референтна цена 185,59 лв./MWh и таван от 300 лв./MWh, докато не се намери работещо решение за стабилизиране на пазара, одобрено от работодателите. 
  • да разработи механизъм за гарантиране на дългосрочното предлагане на електроенергия за 633-те хиляди потребители на свободния пазар на достъпни цени, съгласуван и одобрен от работодателите.

Сега НПРО обявяват, че "точно 7 месеца след националния протест на работодателските организации (на 19.10.2021 г.) промяна в енергийната сигурност не само че няма, но ситуацията е още по-влошена и влошаваща се".