Национално представителните организации на работодателите - Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците и Съюзът за стопанска инициатива, изразяваме своята подкрепа за справедливите искания на представителите на транспортния сектор, съобщиха работодателите в своя декларация, получена днес в БТА.

АОБР подкрепят исканията на сектора за:

  • намаляване с 50 на сто на акциза за горивата за период от най-малко 6 месеца,
  • премахване на биодобавката от цената на горивата,
  • отлагане на планираното разширяване на тол системата,
  • компенсации за преференциалните пътувания на ученици, пенсионери и другите правоимащи в реален размер,
  • възстановяване на диалога между браншовите организации и изпълнителната власт.

Работодателите са убедени, че изброените мерки са жизнено необходими за спасяването не само на транспортния бранш, но и за цялата българска икономика и общество.

Високите цени на енергията и горивата, както и разширяването на обхвата на тол системата, неминуемо ще доведат до ръст в цените на транспортните услуги и влошаване на конкурентната среда. Това, на фона на влошените вериги на доставки и пълзяща инфлация, поставя под въпрос оцеляването на родната икономика, се посочва още в декларацията. В нея се призовава управляващите да подходят съпричастно и отговорно "към тежкото състояние и още по-тежките перспективи пред преобладаващата част от фирмите у нас", като се вслушат в аргументите и "в гласа на разума, в името на търсенето на решения за изход от кризисната ситуация".