Българската компания Главболгарстрой, ръководител на научноизследователския и развоен проект MOBICCON-PRO, който е фокусиран върху ефективни кръгови решения за намаляване потреблението на суровини в строителната индустрия, проведе семинар-посещение на строителната площадка на Немското посолство в София. Фокус на срещата беше процесът на селективни практики за разрушаване, които са важен етап от обработката на материалите от бившето Посолство, преди да бъдат рециклирани на площадката на инсталацията на MOBICCON-PRO.

В семинара се включиха експертни участници от водещи университети и изследователски центрове от България, Сърбия, Дания и Франция, сред които строителни инженери, строителни мениджъри и архитекти.

Посещението започна с инструктаж по безопасност, който да гарантира безпроблемната обиколка на обекта. Участниците наблюдаваха процеса по разрушаване отблизо, който е решаваща фаза в проекта за строителство на ново посолство и паркинг. Обезопасителното рамково скеле и въведените мерки за безопасност са в основата на ангажимента на Главболгарстрой за спазване на високи стандарти в работния процес.

Гостите се запознаха и с щателния процес на разрушаване и селектиране. От демонтиране на инсталации на инсталации до разрушаване на зиданите стени, всяка стъпка на проекта е внимателно планирана, за да намали генерираните отпадъци и да оптимизира възможностите за рециклиране.

На място беше демонстрирана тежка техника, която показа усъвършенстваните процеси и технологии, прилагани от компанията. Посетителите наблюдаваха как мобилният кран и багерът изпълняват основни задачи по отделяне на армировка от бетон и транспортиране на материалите до специализираната инсталация за рециклиране. На последния етаж на сградата участниците наблюдаваха приложението на оборудване като стенорезна машина и режещ робот. Тези най-съвременни машини демонстрираха прецизното и безопасно разделяне на конструктивните елементи и модерния подход на компанията към процеса на разрушаване на сградата на Посолството.

След посещението на обекта, консорциумът се събра отново в офиса на Главболгарстрой за обсъждане на напредъка по проекта. На базата на представените доклади за различните дейности, фокусирани върху създаването на регионален териториален кръгов център, селективни практики за разрушаване, пилотно третиране на отпадъци от строителство и разрушаване и разработването на иновативни строителни продукти, се проведоха дискусии от експертите. Дискусиите подчертаха значимостта на обмяната на опит между страните. Участниците се обединиха около тезата, че съвместните усилия са от решаващо значение за успешното изпълнение на проекта MOBICCON-PRO и за обмена на експертен опит за намаляване на екологичния отпечатък от строителните дейности.

Събитието беше още една сериозна стъпка в посока устойчиво строителство, която Главболгарстрой предприе в посока на установяване на нов стандарт за индустрията.

Съдържанието е предоставено от партньор на медията.