"Газов Хъб Балкан" подписа споразумение за предоставяне на услуги с унгарската клирингова къща KELER CCP, съобщи Министерството на енергетиката.

"Изборът на клирингова къща с опит в предоставянето на услуги за пазарите на природен газ в ЕС е от ключово значение развитието на "Газов Хъб Балкан" ЕАД като организиран борсов пазар в региона на Централна и Югоизточна Европа. Сътрудничеството с водещата унгарска клирингова къща KELER CCP ще има голяма добавена стойност и в изпълнението на регионалните проекти за физическа и пазарна инфраструктура", каза по време на церемонията по подписване на споразумението енергийният министър Владимир Малинов.

Министърът отбеляза, че споразумението ще подпомогне и реализацията на стратегическата инициатива за Вертикален газов коридор, с която, по неговите думи, ще се гарантира енергийната сигурност в региона на Югоизточна Европа."

В събитието участваха още посланикът на Унгария у нас Н. Пр. Миклош Борош, изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Кирил Равначки и изпълнителният директор на "Газов Хъб Балкан" Петя Иванова.

Малинов каза още, че съвместният проект по внедряване на услуги за клиринг и сетълмент за българския пазар ще допринесе за подобряване на функционирането на регионалния газов пазар и минимизиране на рисковете за пазарните участници.

"Подписването е в резултат от успешното участие на KELER CCP в обявената от страна на "Газов Хъб Балкан" ЕАД публична и прозрачна процедура за избор на доставчик на клирингови услуги за пазара на ГХБ", подчерта още енергийният министър. Предвид доказания опит на KELER CCP и директната свързаност на газовите пазари на Унгария и България, членовете на пазара на ГХБ ще имат възможност при облекчени условия да участват на пазарите в България, Унгария и други държави от региона.