Всеки от нас има своите притеснения и очаквания, свързани с времето преди и през самото провеждане на интервю за нова работа (Вижте атрактивни обяви за работа и стаж) Нека видим кои са основните вълнуващи ни въпроси и на някои от тях ще обърнем специално внимание и ще се опитаме да им отговорим:

- Ще се сбъднат ли очакванията ни за месечно възнаграждение?

Независимо какви са вашите очаквания, не се притеснявайте да ги заявите открито. Не се подценявайте, нито надценявайте. Опитайте се да имате реална оценка за това, което можете и знаете.

- От позицията на безработни или имащи работа кандидатстваме?

Изключително важно е да отидете със самочувствие, че вие сте точният човек за тази позиция, независимо от временният ви статус. Ключовата дума е "временен".

- Притесняваме ли се дали ще се справим с обхвата задължения на самата позиция, за която се явяваме на интервю?

Ако вие вярвате, че можете да се справите, компанията също ще повярва и ще надгради липсващото ви, ако усети, че вие сте нейният безценен кадър.

- Имаме ли достатъчно ниво на предварителна подготовка и наясно ли сме какви въпроси ни очакват?

Подгответе се и съберете максимална информация за компанията, в която се явявате на интервю, това ще ви даде допълнително самочувствие, за да можете да отговорите на всякакъв въпрос.

- До какви изводи ни води авансово събраната информация за компанията, в която кандидатстваме?

Каквато и информация да разберете за компанията в аванс, отидете на интервю и задавайте точните въпроси, за да потвърдите или не достоверността на предварителните ви нагласи. Това ще ви помогне във взимането на финалното решение.

- Етапът от живота ни и семейният ни статус носят ли ни допълнителни притеснения?

Изключително сериозен въпрос, който неминуемо оказва своето влияние върху всеки от нас. Не забравяйте, че идеалната за вас компания ще се вълнува от това, което можете и как ще допринесете за нейното развитие, а не в какъв етап сте и какъв е вашият статус.

- Зависими ли сме от собственото си настроение?

В никакъв случай не трябва да пренасяме временното си настроение в условията на интервю. Опитайте се да се абстрахирате от него и да бъдете целенасочени в това, което ви предстои.

- Зависими ли сме от настроението на интервюиращия?

Приемете, че и интервюиращият ви има своите вътрешни и външни фактори, които оказват влияние върху моментното му настроение. Опитайте се да насочите разговора в желаното от вас темпо и русло.

- Има ли значение за нас къде се провежда интервюто - в офиса или неформална обстановка?

Независимо къде се провежда интервюто, вашата цел остава една и съща - да се представите убедително в желаната от вас посока.

- Убедени ли сме, че професионалното ни ниво отговаря на посочените цели в обявата и позицията в компанията?

Ако са ви поканили на интервю, това трябва да е последният въпрос, който да си зададете. Поканата означава предварителен интерес към вас, който трябва да оправдаете.

- Има ли значение за нас дали се явяваме на интервю по препоръка или чрез обява за свободна позиция?

Да, има значение. Ако сте по препоръка, опитайте се да разберете как точно сте представени от човека, който гарантира за вас.

Публикацията е предоставена от WorkTalent.com