До края на годината Министерството на финансите ще успее да събере приходите в бюджета, но към момента не очакваме преизпълнение. Това казва в интервю за БТА служебният министър на финансите Росица Велкова.

Трябва да се положат максимални усилия от двете приходни администрации НАП и Агенция "Митници", за да можем да осигурим и да гарантираме изпълнението на приходите, посочва тя.

"Завършихме юли с излишък в бюджета от 1,5 млрд. лева. Това е много добро изпълнение, но следва да се знае, че в отчета за юли не са влезли ефективно намалените данъчни ставки, които бяха приети с актуализацията на бюджета. Ефектът от това намаление ще се усети през август. Имаме също и увеличени разходи за персонал, от актуализацията на бюджета от юли. А те в двоен размер ще бъдат изплатени през август", отбелязва министър Росица Велкова.

"А ние забелязваме нарастване на отклонението от декларираните, но невнесени приходи. В началото на годината разликата между декларираните и невнесени приходи е 210 милиона лева, а в средата на годината - 600 милиона лева. Разликата между декларирани и невнесени приходи е и в частта за ДДС, има и за осигурителните вноски", заяви министърът на финансите. 

Според нея за момента не се предвиждат други кадрови промени в НАП и Митници. "Ако някъде се установят системни нарушения и неизпълнения на задълженията - би могло, но смятам, че към момента екипите са формирани", каза Росица Велкова. 

"Ще положим максимални усилия да постъпи първото плащане от 2,6 млрд. лв. по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Намеренията са в края на август да подадем заявление. Обикновено оценката от страна на Европейската комисия е в рамките на два месеца, така че можем да получим средства в началото на ноември. Тъй като ноември-декември са най-силните месеци, се извършват значителни по размер разходи", заявява Росица Велкова. 

За първото плащане по плана няма риск да не получим парите. "Има известно забавяне в проект на МВР за системата за връзка "Тетра", но се надявам до подаване на заявлението и в периода на оценка това да бъде постигнато, така че първото плащане да бъде получено. 

Има известно изоставане в нотификациите за държавни помощи по определени проекти, но е създадена организация за наваксване", заявява Велкова. 

Тя дава и оценка за хода на инфлацията и динамиката на брутния вътрешен продукт, говори за подготовката за еврото, за работата по бюджета за 2023 година, както и за предстоящото емитиране на дълг.

"Очаквам задържане на нивата на инфлацията, но до края на годината тя ще продължи да бъде двуцифрено число. Очаквам и спад на темпа на растеж на брутния вътрешен продукт на годишна база. Това са очакванията и на международните институции - те съвпадат с нашите прогнози.

Независимо от увеличението на лихвата от страна на ЕЦБ, което не е правено повече от 11 години, според Министерството на финансите това няма да доведе до значителен спад на инфлацията, защото тя е продиктувана от високите цени на енергоносителите и на храните, както и от нарушените системи на доставки".

В отговор на въпрос как върви подготовката за изборите, Велкова заявява: "Още на първото заседание на МС беше приета план-сметката за изборите. Средствата за изборите са осигурени и ако се наложи, има възможност да се предоставят допълнителни средства.

Тази седмица на заседание на кабинета ще бъде внесена и тарифата за изборите на БНР и на БНТ.

В момента тече обществено обсъждане за отмяна на постановлението за промяна на Устройствения правилник на Министерството на финансите, което е прието и влиза в сила от 1 септември. В него беше прието да отпадне физическият контрол върху бюлетините. Общественото обсъждане ще приключи преди 1 септември и ще бъде внесено на заседание на Министерския съвет, така че да има стриктен контрол върху целия процес на печатане, съхранение и предаване на бюлетините, както винаги е бил осъществяван от Министерството на финансите."

Росица Велкова заявява още, че се подготвяме интензивно за приемане на еврото, като се работи с целева дата 1 януари 2024 година. 

Относно това как върви подготовката на проектобюджета за 2023 г. и възможно ли е, при необходимост (рецесия или изключително високи цени на енергията и суровини), да се направи още една актуализация на държавния бюджет в късната есен, Росица Велкова заявява: "Ще започнем с указания в началото на септември и ще спазим бюджетната процедура. Тъй като обаче сме служебно правителство, ще изготвим базов бюджет, в който ще намерят отражение взетите решения от страна на Народното събрание, без да залагаме в базовия сценарий каквито и да било политики. Ще се разработят различни сценарии и алтернативи на предложенията. Те само ще бъдат изчислени, а редовното правителство ще реши кое да включи и как точно да си реализира политиката през бюджета.

По груби оценки за поетите ангажименти за следващата година се вижда значителен ръст на разходите в рамките на 6-6,5 млрд. лева. Ръст в приходите в този размер едва ли ще можем да очакваме. Това поставя въпроса да се търси решение за преструктуриране на разходите, за да не се отиде на промяна на данъчната политика. Ако увеличим дълга или дефицита, ще нарушим критериите на ЕК и това неминуемо ще е пречка пред приемането на еврото.

Като експерт не бих препоръчала да се вдигат данъци. Препоръчвам оптимизиране на разходната част на бюджета.", заявява Велкова. 

Тя допълва: "Актуализация на сегашния бюджет може да се прави, само ако очакваме преизпълнение на приходите. При условие че към момента не се вижда такова преизпълнение, то за актуализация трябва да вдигаме дълга и дефицита, а не бихме тръгнали да работим в тази посока. Финансиране на допълнителни разходи можем да търсим само в тяхното преструктуриране. Затова не е необходима актуализация, защото ни се позволява от Закона за публичните финанси".