Разговаряме с инж. Любомир Спасов, енергиен експерт с богат професионален опит в едни от най-големите централи в страната - бивш директор на Топлофикация Перник и настоящ в ТЕЦ Бобов Дол.

Инж. Спасов, като директор на ТЕЦ Бобов Дол ще обобщите ли какви са плановете на дружеството за енергийна трансформация?

Планираме постепенно да преминем и да увеличаваме производството на електрическа енергия от природен газ. В плановете ни е залегнало и строителството на фотоволтаичен парк с огромни размери, който да ни позволи вбъдеще да произвеждаме и зелен водород.

Инж. Спасов, разбрахме, че ТЕЦ Бобов Дол е готов с плановете за зелена трансформация. Но в момента как стоят нещата с производството на електрическа енергия. Готови ли сме в България да спрем въглищата от днес за утре?

Много сме далеч от тази хипотеза. Ето Ви пример. В един сравнително топъл януарски ден като 10 януари според ЕСО 83% от произведената електрическа енергия в България е с източник АЕЦ и ТЕЦ. Като уточнявам, че около 54% от производството за деня се е формирало от кондензационни, топлофикационни и заводски топлоелектрически централи. Нима с нашите 17% ВЕИ можем да обезпечим производството на електрическа енергия? Разбира се, че на този етап е невъзможно.

Какво означава това?

България има добре работеща електроенергийна система, базирана на 3 основни стълба - ТЕЦ, АЕЦ Козлодуй и големи ВЕЦ. Към този микс се добавя и енергията, произведена от слънчеви и вятърни централи. Примерът, който дадох, показва стандартното съотношение на различните източници в енергийния микс. Все още делът на ВЕИ е твърде малък и не можем да гарантираме сигурно и задоволяващо търсенето производство на електрическа енергия без АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ.

Каква е причината според Вас цените на електрическата енергия да са толкова високи?

Основната причина е огромното търсене на електрическа енергия, в съчетание с ограничено предлагане. Години наред европейските държави се самоубеждаваха, че лесно ще се премине към енергетика, базирана на възобновяеми енергийни източници. В тази връзка преустановиха изграждането на ТЕЦ, съществуващите централи преминаха на природен газ, вследствие на това цените на въглищата и нефта се вдигнаха. Природният газ пък се доставя от страни извън ЕС, което им позволи да спекулират.

На този етап резултата от зеления преход е, че Европа сама се отказа от енергийното си могъщество. Енергията стана по-зелена, но и стана по-малко, а оттам се вдигна и цената.

Трябва да се знае, че част от произведената електрическа енергия се продава на европейската енергийна борса на високи цени. Към момента производителите нямат задължение да продават произведената енергия само на вътрешния пазар, защото това би нарушило утвърдените общоевропейски пазарни принципи и точно тази наша връзка с общия европейски електроенергиен пазар ни вкара в капана на високите европейски цени.

В обобщение твърдите, че има връзка между дела на ВЕИ и въглища и високите борсови цени?

Да. Всъщност развитите държави с по-висок процент на енергия от ВЕИ, поради недостига и при повишено търсене, са принудени да купуват електрическа от енергия от не чак толкова развити държави, които все още разчитат на въглищата, като България. Техните силни икономики могат много по-дълго да си позволят да плащат по-скъп ток, но за българската е невъзможно.

Всички държави ли подкрепят политиката на ЕС за премахване на въглищата?

Съвсем не. Огромни държави като Китай, Индия и Русия са на друго мнение. Те разчитат изцяло на енергия, произведена от въглища. Те не бързат с премахването им и са в подем, защото ползват евтина енергия и така стоките им са много по-конкурентноспособни.

ЕС предлага енергията от АЕЦ и природен газ да се признаят за зелена енергия. Ще реши ли тази инициатива проблемите?

Светкавично няма да ги реши, но щом в ТЕЦ Бобов Дол сме избрали да работим на природен газ, значи поддържаме същата позиция. Надявам се това предложение да се приеме и действително европейските средства да бъдат насочени не само към строителство на слънчеви и вятърни централи, а и към централи на природен газ. Такава стъпка значително ще улесни зеления преход на българските ТЕЦ.

Как ще обобщите?

Преходът към по-чиста енергетика трябва да бъде по-плавен и отложен във времето. Усилията на ЕС трябва да бъдат прецизирани,за да не се стига до кризи като сегашната, в която държавите, разчитащи на ВЕИ, да търсят енергия от държавите, разчитащи на така лошите въглища.