Разговаряме с инж. Любомир Спасов, енергиен експерт с богат професионален опит в едни от най-големите централи в страната - бивш директор на Топлофикация Перник и настоящ в ТЕЦ Бобов Дол.

Инж.Спасов, как контролирате вредните емисии от работата на ТЕЦ Бобов Дол?

ТЕЦ Бобов Дол притежава средства за непрекъснато измерване на емисиите. Цялото оборудване е поставено съгласно законите и действащото комплексно разрешително.

Достъп до системата сме предоставили на МОСВ, РИОСВ и общините. Монтирали сме камери по целия път на горивото от доставката и склада до местата за изгаряне. Данните, които се събират от системата, подлежат на непрекъсната верификация и стандартизация. На определен период лицензирани лаборатории взимат проби от горивата.

Подложени сме на строг контрол, не можем да си позволим да извършваме дейности, които не са ни разрешени.

Понеже знам от какво се интересуват всички, нямаме регистрирани изпускания на вредни емисии над допустимите норми.

Какви са начините, които използвате за намаляване на емисиите?

Методите са много, като започнем от замяната на въглищата с горива с по-ниски емисии и преминем през технически мероприятия, чрез които се извършва очистване на газовете, каквито са например нискоемисионните горелки.

Разкажете ни за горивата, с които намалявате емисиите. От кога използвате нови горива?

В последните 5 години намалихме сериозно дела на въглищата.

Намаляването на емисиите е възможно чрез модифициране, обогатяване и изсушаване на въглищата, които водят до намаляване на емисиите. Добавихме в горивния микс голямо количество биомаса, което също води до редуциране на емисиите.

Какво ще стане ако ТЕЦ Бобов Дол спре работа?

Персоналът ни е 1000 души, в мините се трудят още 1500. Ако ТЕЦ Бобов Дол спре, целият регион ще се обезлюди, защото няма да има препитание. Към момента в този край като по -големи предприятия работим ние и една фармацевтична компания в Дупница. Това е реалността.

Какво е бъдещето за ТЕЦ Бобов Дол?

Постепенно преминаване към горива, които нямат емисии. Пример е биомасата, която вече използваме. Следващият етап е добавяне на газ и преминаване към зелено гориво смес от водород и природен газ.

Кога според Вас в ТЕЦ Бобов Дол ще спрете да използвате въглища?

Нашите планове са до 2030 да успеем да прекратим употребата на въглища чрез преминаване към други горива с ново оборудване.Проектите ни са подготвени на много високо ниво. Работим с водещи компании като "Сименс".Те са единствените ,които са създали като изключителна технологича иновация - турбини, произеждащи електрическа енергия, използвайки природен газ и водород едновременно.Ние бихме могли да бъдем втората страна в Европа след Германия, която ги има.Нуждаем се просто от добър достъп до природен газ,което да позволи постепеннно въвеждане и на новите водородни технологии. В тази иновативна област мисля,че екипът на нашата централа като разработки и реално свършена работа, е най-напред в цялата страна.