Преди няколко месеца от ТЕЦ Бобов Дол обявиха стартирането на дейностите по осъщестяването на изключително мащабен план за трансформация на производството и преминаване от въглища към по-екологични източници на енергия. От дружеството посочиха, че всичките им усилия са насочени към запазване на работата на Централата в по-еколого събразен режим и заявиха, че няма да допуснат закриването на хиляди работни места в региона.

"Работата на ТЕЦ Бобов Дол дава работни места на няколко хиляди души от Кюстендилско и Дупнишко. Разбира се, Централата не е единственият работодател в района, но настина е много голям работодател, който дава работа и за много по-малки и често семейни бизнеси, които осигуряват препитание на цели фамилии. Отделно в бобовдолската мина работят около 1000 души, ако ние не работим, те също ще бъдат оставени без поминък.Без нас няма кой да потребява въглищата, които миньорите все още добиват. Реално повече от хиляда са и хората заети в малките фирми, които разчитат основно на ТЕЦ Бобов Дол, за да продължават да функционират. Надявам се, никой не иска да остави 3000 хиляди български граждани без работа. В край с демографската характеристика като нашия 3000 хиляди човека без работа, означават практически почти три хиляди семейства без препитание. Нали именно за това Европа говори не само за зелен преход, но и за справедлив преход. Справедливост към здравето и природата ,която ще оставим на бъдните поколение, но и справедливост за тези, които днес хранят и възпитават децата си.Трансформацията на ТЕЦ Бобов Дол включва преминаване към по-щадящи за околната среда горива като природен газ и биомаса, както и към създаването на огромен фотолтаичен парк за производство на зелен водород и 100% екологична енергия!", каза изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов Дол инж. Любомир Спасов.

Инж. Спасов разказа, че ТЕЦ Бобов Дол е получил разрешение на площ от близо 1 300 декара ТЕЦ Бобов Дол да монтират близо четвърт милион броя соларни панела, които ще произвеждат 100 мв електрическа енергия.

"Ако приемем, че слънцето грее 365 дни в година, то за да се замени произвежданата от ТЕЦ Бобов Дол енергия в момента, ще са необходими 620 мв капацитет, което е 6 пъти повече от планираното и ще ни трябва площ от невероятните 8 000 декара. На такава площ е разположена вероятно около 10% от плодородната земя в региона, което както се досещате, е невъзможно. Ние ще използваме старо вече рекултивирано шламохранилище, което е от огромна полза, защото така няма да се унищожава земеделска обработваема земя, а точно обратното, плодородната земя на българския югозапад ще продължи да се използва ефективно за земеделие. Енергетиката е важна, но и селското стопанство е от съществено значение. С тези думи искам да Ви илюстрирам колко голям производител е ТЕЦ Бобов Дол и колко е важна нашата производствена дейност за електроенергийната система в страната", каза инж. Спасов.

Инж. Любомир Спасов посочи, че вторият огромен плюс на фотолтаичния парк ще е, че от създадената зелена енергия ще се произвежда зелен водород, който внедрен в съществуващото производство ще съхрани и капацитета, и работните места в ТЕЦ Бобов Дол без да се налага превръщането на няколко хиляди декара плодородна земя във фотолтаични паркове.