Започнаха дебатите и гласуването на актуализацията на държавния бюджет за 2021 година в Народното събрание. Очакванията са заседанието да се проточи до късно вечерта, докато текстовете не бъдат окончателно приети.

По-рано днес ресорната комисия прие на второ четене на актуализацията на държавния бюджет за 2021 година.

"В проекта на Министерския съвет бяха заложени допълнителни приходи и разходи за два милиарда лева. Към тях ще добавим още 500 млн. лева, които правителството се очаква да събере", посочи след заседанието финансовият министър Асен Василев.

Какви са главните параметри на актуализацията

За справяне с неблагоприятното въздействие на COVID-19 върху икономиката се предвижда осигуряване на средства за подпомагане на бизнеса и програми за заетост в размер до 400 000 000 лева.

Средства в размер до 222 400 000 лв. се заделят за мерки и социални разходи с оглед недопускане на социално напрежение в сложната епидемична и икономическа обстановка в страната

Заложени са 85 600 000 лв. за обезпечаване разходите за целеви помощи за отопление при очакван около 17 на сто ръст на броя потребители за сезон 2021/2022 г. при определен месечен размер на помощта от 104,71 лв., както и за увеличението на цената на енергоносителите, считано от 01.07.2021 г.

72 000 000 лв. са предвидени за разходи по механизма лична помощ по Закона за личната помощ, при заложен средномесечен брой на ползвателите от 36 500 души.

За Министерството на здравеопазването се предлага да се предвиди в централния бюджет за т.г. допълнителен финансов pecypc до 200 100 000 лв. за осигуряване на мерките в областта на здравеопазването, свързани с преодоляването на пандемията. От тях - 46 500 000 лв. са за закупуване на допълнителни 1 533 037 дози ваксини в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19; 118 900 000 лв. за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, вкл. за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на здравно неосигурените лица; 14 700 000 лв. - за закупуване на лекарствен продукт /Ремдесивир/; 7 500 000 лв. - за осигуряване на моноклонални антитела за лечение на COVID-19 по съвместни процедури за обществените поръчки на Европейската комисия; 12 500 000 лв. - за създаване на резерв от лекарствени продукти за лечебните заведения за лечение на системен възпалителен отговор и протромботични състояния, възникнали вследствие на COVID-19 при хоспитализирани пациенти.

С утвърждаването на допълнителни разходи по централния бюджет в размер до 133 000 000 лв. се осигуряват средства за всички първостепенни разпоредители с бюджет, имащи отношение към изборния процес при допускане на президентски избори в два тура. Същите ще бъдат одобрени от Министерския съвет с отделна план-сметка.

За покриване на недостига от средства за персонал в системата на Министерството на вътрешните работи се предвиждат до 45 000 000 лв.

За Министерството на регионалното развитие и благоустройството са отделени средства до 100 000 000 лв. за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа в т.ч. на приоритетни пътни участъци, нуждаещи се от извършването на спешни аварийно-ремонтни дейности.

За КЕВР са предвидени средства в размер до 16 300 000 лв. за изплащане на дължимите суми в изпълнение на съдебни решения от 2021 г.

За подпомагане на въздушните превозвачи - до 30 000 000 лв.

Със законопроекта са предложени и промени в бюджетните взаимоотношения /трансфери/ - нето по държавния бюджет в общ размер на 152 700 000 лв. /0,1 на сто от прогнозния БВП/.

Народното събрание удължи днешното пленарно заседание до приемане актуализацията на държавния бюджет за 2021 г. За предложението, направено от "Има такъв народ" гласуваха 137 народни представители, "против" бяха 10, с "въздържали се" гласуваха - 17.

Спор заради парите за информационна ваксинационна кампания

Осигуряването на 10 милиона лева за информационна кампания за ваксиниране срещу Covid-19 доведе до размяна на реплики в пленарната зала. От "Демократична България" настояват без да се увеличава предвидената сума за Министерството на здравеопазването, сумата изрично да бъде записана целево.

Петър Чобанов от ДПС обаче репликира, че сумата е нелогично висока. Според него е смущаващо, че 14 млн. лева са предвидение за ваксини, а 10 млн. - за рекламна кампания.

"Ние от ДПС участваме активно в разяснителна и рекламна кампания за ваксините и го правим безплатно", каза Чобанов.

Д-р Александър Симидчиев обаче беше категоричен, че ниският процент на ваксинирани граждани у нас остава притеснителен, а здравното министерство няма ресурс да проведе необходимата информационна кампания.

"Тези 14 милиона и многото, вероятно стотици милиони или малко по-малко стотици милиони за закупуване на ваксините се реализират в около 20 % от случаите. Всичко друго като разход отива на хаос, защото нямаме добра информационна кампания", каза депутатът.

И парите за образование станаха ябълка на раздора

Парите за образование в държавния бюджет се превърнаха в ябълка на раздора. Според Красимир Вълчев от ГЕРБ за образование са заложени обидна малко пари.

"Гласувахме 2 млрд. за социална подкрепа, можем да си позволим няколко милиона. Не всички сме учили в "Харвард". Нашите учители го заслужават", заяви бившият министър на образованието.

Любомир Каримански от ИТН, председател на Комисията по бюджет и финанси, отговори, че е по-добре такива средства да бъдат заложени в бюджета за догодина. Парите за учителите и училищата се превърнаха в основен спор. Чуха се предложения повече разходи за общините, както и за частични избори. Поискани бяха повече пари и за земеделието, и туризма, и бизнеса.

"Моделът на джипката продължава, а не трябва", посочи Петър Чобанов от ДПС.