Средствата, управлявани от застрахователните компании се увеличават с 8.9% за година и в края на юни възлизат на 9.539 млрд. лева. Това е видно от последните данни на Българската народна банка (БНБ).

В условията на пандемия активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с цели 15.7% или 399.4 млн. лева. В края на първото полугодие те достигат 2.938 млрд. лева. Важно е да отбележим, че техният относителен дял в общия размер на активите към края на юни 2021 г. се увеличава до 30.8% при 29% към края на второто тримесечие на 2020 г.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 380.1 млн. лв. (6.1%) - от 6.221 млрд. лв. към края на юни 2020 г. до 6.601 млрд. лв. към края на същия месец на 2021 година. 

Собственият капитал на дружествата нараства за година с 290.1 млн. лв. (11.9%) и достига 2.736 млрд. лв. към края на юни 2021-а.

Към края на юни 2021 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 433 млн. лв. (8.5%) до 5.550 млрд. лв. при 5.117 млрд. лв. към края на юни 2020 година.