17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредити, потребителски (Стандартни потребителски кредити с или без поръчителство) 

Потребителски кредити СТАНДАРТ за физически лица

Потребителските кредити са предназначени за покриване на текущите потребности на клиентите, обезпечен с вземане по работна заплата и с превод на заплата по сметка в Банката.


Размер

 

 

До 10 000 лева или 5 000 евро

   

Валута

  • Български левове (BGN);
  • Евро (EUR);
   

Срок

До 7 години (84 месеца)

   

Лихвени проценти

3-месечен SOFIBOR / 3-месечен EURIBOR + надбавка от 10,50 процентни пункта до 12,00 процентни пункта в зависимост от обезпечението

   

Обезпечение

Залог на вземане по работна заплата

   

Такси

За първоначално проучване и изготвяне на становище по предоставени типови документи за кандидатстване – съгласно одобрените параметри между 30 и 50 лева

   

ГПР 

Например за кредит в размер на 20 000 лева за 7 години (84 месеца) при 10,51% за срока на кредита (3м. СОФИБОР 0,010 + надбавка от 10,50 п.п.), еднократна такса за разглеждане на искането и оценка на обезпечението – 30 лева, такса за откриване на сметка – 2 лева месечна такса за поддръжка на сметка 2,00 лева – Годишният процент на разходите е в размер на 11,45% и общо погасена сума – 28 657,58 лева.

Oще услуги на банката

Контакти

Токуда Банк АД, София

Интернет адрес: www.tokudabank.bg/?dispatch=home"

Централа:
София 1000, ул.”Георг Вашингтон“ № 21
тел. (02) 403 79 00, (02) 403 79 85
email: headoffice@tcebank.com
факс: (02) 403 7999

Направление “Кредитиране и обслужване на клиенти" тел: (02) 403 79 08; 403 79 08факс: (02) 403 79 99

Работно време на клоновете - от 08:30 до 17:00 ч.