17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредити за покупка на имот (Стандартни жилищни кредити)


 


Ипотечен кредит за покупка на жилищен имот


Ипотечен кредит за покупка на жилищен имот или рефинансиране на такъв кредит от друга банка.

Размер

При пълна отговорност на кредитополучателя с цялото му имущество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При отговорност на кредитополучателя до размера на обезпечението

 В зависимост от обезпечението по кредита:

 • до 95% от приетата от Банката ликвидационна стойност (ЛС) за:
  -  жилища - монолитно строителство в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора,
  - търговски площи и офиси в сгради клас А или Б в централните райони на София (клас А или Б следва да бъде потвърден от експерт в отдел „Оценка на активи“ в Банката),
  - земеделска земя 1-4 категория в районите Добрич, Силистра, Русе, Разград, Варна, Ямбол, Пловдив и Пазарджик,
 •  до 90% от ЛС за жилища, търговски площи и офиси - монолитно строителство в останалите градове;
 •  до 80% от ЛС за панелни жилища, офиси и търговски площи, за земеделска земя извън изброените по-горе райони, за вилни зони и ваканционни райони  в радиус до 15 км около София, Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора,   както и при други видове обезпечения, неупоменати изрично по-горе.
 •  до 60% от ЛС за други селски имоти.

 

С 10 процентни пункта по-малко от приетата от Банката ликвидационна оценка за съответния вид обезпечение и локация


Валута:

 • Български левове (BGN);
 • Евро (EUR);

Срок:
 •  
 • До 30 години (360 месеца)

Лихвени проценти:
 • Фиксиран лихвен процент за първите 3 години от кредита – 3,60% годишно;
 • За останалия срок на кредита - 3-месечен SOFIBOR / 3-месечен EURIBOR + надбавка от 3,60%;

Други условия:

 •  
 • Застраховка „Имущество“ на недвижимия имот, служещ за обезпечение

 Обезпечение:

Първа по ред ипотека в полза на Банката на имота, служещ за обезпечение


 Такси:

За проучване на финансовото състояние на кредитополучателя и анализ на предлаганите обезпечения, платима при подписване на договора за банков кредит - 0,3% върху одобрения размер на кредита


 ГПР:

Например за кредит в размер на 70 000 лева за 30 години (360 месеца) при 3,6% за първите три години и 3,722% за останалия срок (3м. СОФИБОР 0,122 + надбавка от 3,60 п.п.), еднократна такса за разглеждане на искането и оценка на обезпечението – 0,3%, месечна такса за поддръжка на сметка 2,00 лева – Годишният процент на разходите е в размер на 3,81% и общо погасена сума – 116 685,72 лева.

Oще услуги на банката

Контакти

Токуда Банк АД, София

Интернет адрес: www.tokudabank.bg/?dispatch=home"

Централа:
София 1000, ул.”Георг Вашингтон“ № 21
тел. (02) 403 79 00, (02) 403 79 85
email: headoffice@tcebank.com
факс: (02) 403 7999

Направление “Кредитиране и обслужване на клиенти" тел: (02) 403 79 08; 403 79 08факс: (02) 403 79 99

Работно време на клоновете - от 08:30 до 17:00 ч.