Токуда Банк | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Контакти

Токуда Банк АД, София

Интернет адрес: www.tokudabank.bg/?dispatch=home"

Централа:
София 1000, ул.”Георг Вашингтон“ № 21
тел. (02) 403 79 00, (02) 403 79 85
email: [email protected]
факс: (02) 403 7999

Направление “Кредитиране и обслужване на клиенти" тел: (02) 403 79 08; 403 79 08факс: (02) 403 79 99

Работно време на клоновете - от 08:30 до 17:00 ч.