На търг в ebay бе пуснат традиционният ежегоден обяд с известния инвеститор Уорън Бъфет. Стартовата цена при обявяването на търга на 27 май бе 25 000 долара, вчера тя достигна 1.1 милиона долара. Закриването на аукциона е на 1 юни.

Посочилият най-висока цена добива право да обядва с Бъфет в Smith & Wollensky в Ню-Йорк, като има право да доведе до 7 свои приятели. Времето на обяда по традиция се съгласува с победителя.

Миналата година цената на обяда с инвеститора бе 2.5 милиона долара, а рекордът е от 2012 г. и 2016 г., когато това удоволствие е изтъргувано за 3.5 милиона долара.