Има съгласие по новите текстове за допълнителното пенсионно осигуряване, съобщи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков след срещата си  с работната група за усъвършенстване на законодателството, регламентиращо фазата на плащане на пенсии от допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Новите промени ще са регламентирани в 33 параграфа в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и касаят пожизнената пенсия като основен продукт на Универсалните пенсионни фондове.

 Първите, които ще получат допълнително тези пари, ще се пенсионират през 2021 година.

От презентацията на министъра стават ясни някои параметри на допълнителната пожизнена пенсия. Нейната сума не може да е по-малко от 20% от минималната пенсия за възраст и трудов стаж. Тя в момента е 200 лева, така че, ако не се увеличи, през 2021 година, когато се очаква да се пенсионират първите, които ще я получат, тя да е около, но не под 40 лева.

През 2021 година жените, навършили пенсионна възраст ще придобият право на допълнителна пенсия, а за мъжете годината ще е 2024. Създава се и отделен фонд, който ще покрива недостига по изплащането на допълнителни пенсии, когато такъв възникне.