Както повечето страни в Европа и Великобритания предприема мерки за намаляване на вредните емисии от дизеловите автомобили, съобщи "Гардиън". Вече са утвърдени промени при провеждането на годишен преглед, които ще влязат в сила от края на май тази година.

Предвидено е за дизеловите коли да има специален нов тест за вредните емисии, които произвеждат. Ако те не преминат този тест, поправката ще струва над £1000, което в някои случаи ще надвишава цената на самата кола.

Най-големи проблеми ще имат дизеловите коли, произведени от 2006 г. насам - това са модели, произвеждани с филтър за дизелови механични частици (diesel particulate filter - DPF), който почиства техните емисии. Много собственици премахват тези филтри, защото те са много скъпи за подмяна, ако се развалят или защото искаг да увеличат нейния коефициент на полезно действие.

Според новите инструкции, автогаражите са задължени да не допускат през годишен преглед да преминават коли, чиито филтър за механични дизелови частици е бил премахнат или по него са правени някакви изменения. Същите тези коли няма да минават, ако произвеждат "какъвто и да били видим пушек в какъвто и да било цвят".

Цената за повторно слагане или подмяната на въпросния филтър за дизелови механични частици, в много от случаите, е по-висока от стойността на моделите дизелови коли с подобни филтри, което означава, е много от тях ще бъдат изпратени за скрап.

Странното в случая е, че по-старите дизелови коли, произведени преди 2006 г., които са по-големи замърсители за околната среда, тъй като нямат филтри за дизелови механични частици, няма да бъдат засегнати от новите инструкции и нивата на вредните им емисии ще продължават да се тестват по настоящите стандарти.