Линията на бедност през 2019 година ще бъде в размер от 348 лева, реши правителството. Новият размер е с 8.4 процента по-висок спрямо сегашния и e най-близо до размера на линията на бедност по Евростат, който е 351 лева.

Линията на бедност показва минимумът от средства на месец, които са нужни за покриване на жизнените потребности на хората от храна и нехранителни стоки и услуги. Изборът на размера от 348 лева за догодина е съобразен със съотношението между разходите за тези стоки и услуги, съответстващо на средното за 20 процента от най-бедните домакинства у нас.

Според последното изследване на КНСБ за издръжката на живот у нас към второто тримесечие на годината, над 30 процента от домакинствата у нас живеят с доход на човек до линията на бедност, а месечната издръжка на четиричленно семейство е нараснала с 36 лева от началото на годината.