Преходът към възобновяеми източници на енергия ще предизвика скок в търсенето на неблагородни метали през следващите години, прогнозират анализаторите на Wood Mackenzie. В доклад, публикуван в понеделник, анализатори от консултантската компания в областта на енергетиката заявиха, че докато правителствата изпълняват ангажиментите си за ограничаване на глобалното затопляне, нарастващата зависимост от слънчевата енергия ще увеличи търсенето на няколко цветни метали.

По-специално три метала бяха посочени от Wood Mackenzie като стоки за особено наблюдение: това са алуминий, мед и цинк, съобщава CNBC.

Авторите на доклада очертаха три възможни сценария за металите, като нарастването на търсенето за всеки зависи от успеха на международните усилия за ограничаване на глобалното затопляне.

Съгласно Парижкото споразумение-забележителна сделка, приета през 2015 г. и подписана от 196 държави-нациите се съгласиха с рамка за предотвратяване на повишаването на глобалните температури с повече от 2 градуса по Целзий в сравнение с пред-индустриалните нива, въпреки че договорът има за цел да предотврати глобалната температура да се повишава над 1,5 градуса по Целзий.

Алуминий

Базовият сценарий на Wood Mackenzie предполага, че до края на века температурите ще се повишат с 2,8 до 3 градуса по Целзий от времето преди индустрията. В тази ситуация търсенето на алуминий от сектора на слънчевата енергия ще се увеличи от 2,4 милиона тона през 2020 г. до 4,6 милиона тона през 2040 г. Обикновено алуминият се използва в рамки на слънчеви панели и техните структурни части, отбеляза Камил Улазли, старши изследовател в Wood Mackenzie.

Ако глобалното покачване на температурата се поддържа между 1,5 и 2 градуса по Целзий, това би означавало, че търсенето на алуминий за слънчева енергия е достигнало между 8,5 млн. т и 10 млн. т годишно до 2040 г., изчисляват анализаторите.

В най -оптимистичния климатичен сценарий, където възобновяемите енергийни източници биват възприети по-лесно за ограничаване на затоплянето при 1,5 градуса по Целзий, търсенето от слънчевия сектор ще представлява 12,6% от общото световно потребление на алуминий до 2040 г. - спрямо 3% през 2020 г.

Мед

Търсенето на мед - използван в кабелите за пренос на високо и ниско напрежение и топлинни слънчеви колектори - също се очаква да се повиши по отношение на търсенето и печалбите. Причината е, че слънчевата енергия става все по-разпространена, смятат от Wood Mackenzie. Базовият сценарий на доклада предвижда, че търсенето на мед, произтичащо от производството на слънчева енергия, ще се увеличи от 0,4 млн. т през 2020 г. до 0,7 млн. т годишно до 2040 година.

Консумацията на мед в слънчевия сектор ще се увеличи до 1,3 млн. т до 2040 г., ако глобалното затопляне бъде ограничено до 2 градуса по Целзий. Ако повишаването на температурата може да бъде ограничено до 1,5 градуса по Целзий, се очаква промишленото потребление на червения метал да скочи до 1,6 млн. т годишно през следващите две десетилетия, се твърди в доклада.

Цинк

Междувременно анализаторите отбелязват, че само цинковите покрития могат да предложат евтина, дълготрайна защита от корозия, като металът се използва в конструктивните части на слънчевите панели.

Понастоящем инсталациите за слънчева енергия представляват около 0,4 млн. т годишно от глобалното потребление на цинк, уточняват от Wood Mackenzie. Ако глобалните температури са на път да се повишат с 2,8 до 3 градуса по Целзий до края на този век, се очаква това потребление да нарасне до 0,8 милиона тона до 2040 г.

С повишаване на температурата до 2 градуса по Целзий, консумацията на цинк ще се увеличи до 1,7 милиона тона годишно до 2040 г. Ако затоплянето бъде успешно ограничено до 1,5 градуса по Целзий, потреблението на цинк в слънчевия сектор ще се увеличи до 2,1 млн. т годишно до 2040 г., прогнозират анализаторите.

Прогнозите на Wood Mackenzie за трите метала са направени на база на търсенето, идващо от слънчевата енергия, и не се спекулира с общото глобално търсене. Експертите напомнят, че намаляването на производствените разходи и повишаването на ефективността са понижили цената на слънчевата енергия по целия свят.

В резултат на това слънчевата енергия стана по -евтина от всяка друга технология в много части на САЩ и няколко други страни по света. Тъй като разходите продължават да намаляват, делът на слънчевата енергия в снабдяването ще се увеличи и ще започне да измества други форми на производство. Това представлява огромна възможност за сектора на неблагородните метали, заявяват от Wood Mackenzie.