Себестойността на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Европейския съюз през първото полугодие на 2021 година е станала с 50 на сто по-евтина (основно от слънце и вятър) от базираната на изкопаеми горива, съобщава центърът за анализи Ember, независим мозъчен тръст по климата и енергията, фокусиран върху ускоряването на глобалния преход на електроенергия от въглища към чиста енергия.

От Ember посочват, че същественият ръст на цената на природния газ, въглищата и квотите за въглеродни емисии (СО2) през първото полугодие на 2021 г. е довела до това, че разходите за производство на електроенергия от електроцентралите, работещи на базата на изкопаеми горива, надвишават два пъти себестойността на електроенергията, получавана от новите слънчеви и вятърни централи.

Според доклада на мозъчния тръст, цените на природния газ в ЕС са се увеличили почти двойно през първото полугодие на 2021 г., а стойността на въглищата от внос е нараснала със 70%.

В доклада се посочва, че въглищните мощности са спаднали с 16 % през първата половина на 2021 година в сравнение с аналогичния период на 2020 година. В момента на въглищата се падат 14 % от електроенергийния баланс на ЕС.

3e-news.net