Държавната енергийна компания на Северна Макеония Elektrani na Severna Makedonija (ESM) отправи покана за предквалификация и консултанти по процедури за три ВЕИ проекта. Два са за изграждане на слънчеви централи, а третия е за Вятърна ЕЦ. Това стана възможно след като германската банка за развитие KfW предостави безвъзмездна помощ от 2,4 милиона евро за Северна Македония за изготвяне на предпроектно проучване и ОВОС за зелени енергийни системи.

Контролираният от правителството производител на електроенергия заяви, че възнамерява да изгради слънчеви електроцентрали с мощност 60 MW и 100 MW в Битоля. ESM работи по подмяната на своята електроцентрала на въглища с мощност 650 MW и преминава там на газ и възобновяеми енергийни източници, с амбицията да спре да използва изкопаемите горива най-късно до 2027 г. Идеята е там да се изградят газови мощности и ВЕИ.

Договорът за слънчеви проекти в Битоля ще продължи до 15 месеца

Консултантът ще закупи и инсталира слънчево измервателно оборудване и ще го експлоатира и поддържа в продължение на шест до 12 месеца, за да позволи проверка на предварителното проучване.

След одобрението на KfW, ESM ще продължи с мониторинга на възможностите. Избраната компания ще бъде натоварена с пълен анализ на слънчевите ресурси и оценка на енергийното производство, заедно с технологичен преглед, оценка на разходите, оценка на въздействието върху околната среда и социалното въздействие и други задачи, уточняват от компанията.

Очаква се по поръчката да има избрани изпълнители до края на септември, а реализацията на проекта да продължи от 12 до 15 месеца.

Крайният срок за заявяване на интерес за енергийната трансформация в района на Битоля е днес, 26 юли. Предпочитат се консултантски фирми с опит от Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Косово*, Хърватия, Словения, Украйна, Грузия и Армения, според ESM. Що се отнася до консултанта, търсен за проекта за вятърна електроцентрала Миравичи с мощност 50 MW в Гевгелия, списъкът на страните е същият, с изключение на това, че изключва Словения, а крайният срок е 28 юли.

Главният изпълнителен директор ESM Васко Ковачевски каза още миналата година, че ще бъдат добавени още 50 MW, когато съоръжението в близост до границата с Гърция бъде инсталирано. Предвидената годишна мощност за първата фаза е 150 GWh производство на година. Проектът е върху държавна земя в южната част на района Демир капия на надморска височина от 390 до 700 метра.

3е-news.net