Срокът за откупуване на вложенията във фотоволтаичните централи в Европа е от 1 до 1,3 години, става ясно от новия доклад на Института за слънчеви енергийни системи към Фраунхофер - Fraunhofer ISE, публикуван преди два дни, в който са включени нови данни (energy payback time - EPBT).

Още в началото авторите на доклада отбелязват, че това е един от най-бързо променящите се сектори и затова и тези данни може скоро да не са актуални.

За целите на изследването за база е бил взет китайски 60-елементен слънчев модул PERC с ефективност от 19.9 %. Слънчева инсталация с такива панели, разположена в Индия, се нуждае общо от 160,6 дни (0.44 години) за производство на количеството енергия, отговарящо на разходите на енергия в процеса на производство. За Канада този показател е 518.3 дни (1.42 години).

И докато средно за Европа ЕPBT, т.е. времето за откупуване, e от 1 до 1.3 години, по света (в изследваните региони) - от 0.44 до 1.42 години.

Според Fraunhofer, срокът на енергийно откупуване намалява с времето. По-малката консумация на материали е основен фактор за по-ниските EPBT (и по-високата EROI - т. нар. енергийна рентабилност) в слънчевата енергетика .

В доклада на Fraunhofer пише, че използването на материали за силициеви клетки е намаляло значително през последните 16 години от около 16 g/W до около 3 g/W (т.е. повече от пет пъти!), както и поради повишаване на ефективността, по-тънките пластини и въвеждане на новата силициева технология.

Така за пореден път се потвърждава, че енергийната рентабилност на слънчевата енергия е висока и ще продължи да нараства поради увеличаването на енергийната ефективност на производството и намаляването на разхода на материал за единица продукция.

Фотоволтаиците са бързо развиващ се пазар. Общо годишният темп на растеж (CAGR) на PV инсталациите (фотоволтаични), включително извън мрежата е бил 34% между 2010 и 2020 г., се посочва в доклада.

През 2020 г. производителите от Азия формират 95% от общото производство на PV модули, като Китай е лидер с дял от 67%. Европа допринася с дял от 3%.

3е-news.net