Разговаряме с инж. Любомир Спасов, енергиен експерт с богат професионален опит в едни от най-големите централи в страната - бивш директор на Топлофикация Перник и настоящ в ТЕЦ Бобов Дол.

Инж.Спасов, вече над 9 месеца заемате поста изпълнителен директор на ТЕЦ Бобов Дол. Как се управлява предприятие, което предизвиква такъв огромен интерес и често е обект на обществен натиск, а и за което предстоят огромни нововъведения?

Определено идването ми в ТЕЦ Бобов Дол е огромно предизвикателство, но и в Топлофикация Перник бяхме изправени пред осъществяване на проекти за диверсификация на горивния микс, просто мащабите са различни. Амбицирани сме да изпълним всички започнати проекти, които ще начертаят бъдещето и запазването на дейността на третата по големина централа в България.

Но въпреки важността на успешното финализиране на всички проекти, за мен приоритетно е и развитието на корпоративната социална отговорност. ТЕЦ Бобов Дол често се включва в реализирането на различни проекти, каузи и инициативи на територията на областта. Работим активно с общините и се включваме с каквото е по силите ни в социални каузи. Наскоро закупихме обзавеждане за детска градина в гр. Бобов Дол, спомогнахме за посипването на чакъл на улици в няколко села. От години даваме вода на село Палатово и още и още!

Какви са проектите, в които сте насочили усилията си и каква е общата им цел?

Общата цел е създаване на нисковъглеродно производство на енергия. Проектите са няколко и реализирането им ще има положителен ефект за страната ни.

Стартирахме с въвеждането на биомаса в горивния микс на дружеството. В момента се стремим непрекъснато да увеличаваме дела на сламата в производството на енергия.

В най-кратки срокове се стремим да премахнем мазута, който използваме за запалване и да го заменим с природен газ, който е много по-екологичен. Ще бъде изградено и отклонение на газопровода, минаващ непосредствено под магистрала Е79, благодарение на който да произвеждаме енергия от природен газ.

Говори се за фотоволтаичен парк върху стар сгуроотвал. Истина ли е?

Да! В момента очакваме одобрение от община Дупница за реализиране на проекта. Надявам се това да се случи скоро и да започнем реалното проектиране на фотоволтаичния парк, който ще бъде разположен в стария сгуроотвал при село Каменик, който е рекултивиран. На територия от 1200 дка ще бъдат инсталирани фотоволтаични панели. Ако реализираме плана, ТЕЦ Бобов Дол ще създаде най-големия фотоволтаичен парк в България.

Как финансирате това начинание? Вероятно е много скъпо?

Надяваме се финансирането да се реализира чрез Зелената сделка. Не изключвам възможността през следващите години част от терени, които са бивши мини или негодни за земеделие, да бъдат превърнати във фотолтаични паркове.

Каква ще е ролята на фотоволтаичния парк за дейността Ви?

Работата на фотолтаичния парк ще позволи на ТЕЦ Бобов Дол да не работи непрекъснато на 2 блока. Това ще се организира според нуждите от електрическа енергия в страната.

От екологична гледна точка, фотолтаичният парк драстично ще намали емисиите. Те са основният проблем за централите, защото цената им расте, а приходите ни не се увеличават.

Ще Ви издам, че идеята е с електрическата енергия, генерирана от фотоволтаичния парк да произвеждаме водород. Очаква се първоначално да го продаваме, а след това да се използва за нуждите на производството на енергия.

Кога очаквате да спрете използването на въглища в ТЕЦ Бобов Дол?

В инвестиционната програма сме заложили монтиране на газови турбини, които поетапно в следващите няколко години трябва да влязат в пълен работен режим и постепенно да спре употребата на въглища.

При изработването на инвестиционната програма се постарахме да внедрим достатъчно алтернативи на въглищата, които съвсем скоро да ни позволят да спрем да ги използваме.