Изменението на климата, което повишава променливостта на времето и води до зачестяване на екстремните метеорологични условия може да повлияе върху производството на електроенергия от възобновяемите енергийни източници, предупреждава международен колектив от учени от САЩ, Чили и Япония, които представиха в изданието Nature Sustainability резултатите от свое изследване за влиянието на климатичните изменения върху работата на фотоволтаичните централи в света.

Например, високата температура или облачността могат да намалят изходната мощност на соларните инсталации.

3е-news.net

С помощта на глобалните климатични модели (RCP 4.5 и RCP8.5) учените се опитват да дадат количествена оценка на бъдещите климатични промени върху производството на слънчевите мощности. При сценария RCP 4.5 влиянието на измененията на климата върху работата на слънчевата енергетика ще е "от незначително до умерено", докато при другия сценарий - RCP8.5, ефектите ще са по-големи.

Глобалното затопляне ще повлияе различно върху производството на соларните електроцентрали в различните части на света. Промяната на метеорологичните условия може да доведе до увеличение на постъплението на слънчева енергия в някои региони, заради по-малкото облачни дни, докато в други производството може да намалее в резултат на повишена облачност.

Например, до средата на века на Арабския полуостров слънчевият потенциал (авторите използват този показател) ще намалее с 4 %, а в Централна Европа ще нарасне с 5 %. В Югоизточната част на Австралия ще намалее с 2 %, а в пустинята Атакама в Чили ще се увеличи с 3 %.

В много от днешните слънчеви региони продължителността на облачното време ще се увеличи и обратно. В същото време повишената променливост на времето ще усложни проектирането на съоръженията и прогнозирането на производството.

Климатолозите често говорят за повишената "капризност" на климата - времето става по-малко предсказуемо и по-променливо. Същото може да се каже и за слънчевата енергетика: предсказуемостта намалява, а несигурността по отношение на производството нараства.

Още за климатичните промени върху производството на фотоволтаичните централи четете на 3е-news.net.