"Газпром" взе решение за газопровода "Турски поток", който ще премине през България, Сърбия, Унгария и Словакия и вече е включен в процеса на уреждане на газовите маршрути в тези страни. Доставките до България и Сърбия "Газпром" ще започне през 2020 г. в Унгария през 2021 г. и в Словакия през втората половина на 2022 г., което ще позволи да се прекрати транзитът през Украйна през 2022 г. Всъщност това е маршрутът на "Южен поток", който ЕС замрази през 2014 г. под натиска на САЩ. Сега е трудно да се открие недостатък на проекта, подходът на "Газпром" напълно съответства на законодателството на ЕС. Но е малко вероятно да се мине без политически атаки. Това пише руският "Комерсант".

Руското издание прави изводите си "по материали на операторите на газопреносни системи на България, Сърбия, Унгария и Словакия, публикувани през октомври-ноември като част от процедурата за резервиране на бъдещите си капацитети (процедура open season*). Така "Газпром" избра маршрут за доставки до Европа през втория "Турски поток" (първият свършва в Турция) и газът ще стига в България и Сърбия от 2020 г. до Унгария от 2021 г. и в Словакия през втората половина на 2022 г. Процедурата е предвидена в законодателството на ЕС (NC CAM) и е необходима за изграждането на нови газопроводи. Операторът приканва участниците на пазара да купуват бъдещи мощности, а след приключване на аукциона, е задължен да ги построи до определена дата, а купувачите - да плащат по-късно по съответните тарифи, отбелязва "Комерсант".

Например "Булгартрансгаз" възнамерява да проведе търг през декември за бъдещ капацитет на газопровода на входа на българската газова връзка от Турция и на изхода за Сърбия. Входящият капацитет, който е предложен за резервация от 1 януари 2020 г. в продължение на 20 години, е 15,8 милиарда кубически метра годишно (което напълно съответства на капацитета на една линия от "Турски поток"), капацитетът е 4 милиарда кубически метра, а от 1 януари 2021, трябва да се увеличи до 11 милиарда кубически метра.

Карта на маршрута на "Турски поток" към Европа

Карта: "Комерсант"

За доставката на тези обеми от Турция през България част от съществуващата инфраструктура ще бъде използвана в реверсивен режим (виж картата). Компресорната станция "Нова Провадия" ще бъде изградена в близост до компресорна станция "Провадия" в североизточната част на страната (изградена през 2000-2001 г. край с. Кривня, Варненско, част от "Транзитен газопровод за Турция, Гърция, Македония и Сърбия - б.р.), като от нея ще бъде изграден нов газопровод с дължина 474 км и налягане 7,5 МРа, който ще бъде подсилен от друга компресорна станция "Расово" близо до границата със Сърбия. Газопроводът ще премине границата близо до град Зайчар. Този маршрут почти изцяло се припокрива с българската част на нереализирания "Южен поток" (България замрази проекта под натиска на САЩ, след което Руската федерация го отхвърли през декември 2014 г. - припомня "Комерсант"). Стойността на разширението на системата е 1,63 милиарда долара.

Операторите на Унгария, Словакия и Австрия в края на октомври вече проведоха търг за резервиране на нови мощности от октомври 2022 г. за седем години напред. Системата е резервирана за 4,3 милиарда кубически метра на входа на Словакия откъм Унгария, което би трябвало да увеличи възможността за газов поток между страните до 5 милиарда кубически метра годишно. Резервиран е капацитет на входа на системата в Австрия откъм Словакия в размер на 3,8 милиарда кубически метра годишно. Тръжните процедури все още не са напълно завършени, това трябва да стане до март 2019 г. Според източници на "Комерсант" на пазара "Газпром" ще резервира всички предложени мощности. Очертаващият се пълен монопол компанията отказа да коментира. През 2017 г. тя използва точно същата процедура за резервиране на капацитета за продължаване на газопровода "Северен поток-2" в Германия, Чехия и Словакия.

Така "Газпром" ще пусне в експлоатация и двете тръби от "Турски поток" още от 2020 г. (морската част на газопровода вече е изградена).

Втората линия, предназначена за доставки на Балканите, през 2020 г. обаче ще бъде заредена само частично - за доставки до България, Гърция и Сърбия - и ще достигне пълния си капацитет през 2022 г. Не е съвсем ясно как точно ще се доставят количества газ до Гърция: тя може да се доставя през България, но това означава обиколен маршрут при транспортирането на газ (виж картата). Според източниците на "Комерсант" възможно е "Газпром" да извърши суап с газ от Азербайджан, който ще дойде в Гърция през 2020 г. чрез газопровода "ТАП".

Такъв строителен график за продължаване на "Турски поток" ще позволи на "Газпром" да се откаже транзита през Украйна още през 2022 г. Компанията ще трябва да се споразумее с "Нафтогаз Украйна" за запазване на транзита през 2020 и 2021 г., а през 2021 г. транзитът да падне под 10 милиарда кубически метра. Но ако "Газпром" иска да увеличи износа за Европа, Украйна ще запази и по-голям обем транзит.

Както "Газпром", така и представители на руските власти, като започнем с президента Владимир Путин, засега отказват да кажат точно как ще се движи "Турски поток" в Европа: в допълнение към описания маршрут беше разгледана и възможността за транспортиране през Гърция и по-нататък в Южна Италия. Източниците на "Комерсант" отбелязаха, че Кремъл не е забравил печалния опит с "Южен поток" и поради това иска да отложи обявяването на реалния маршрут, за да намали риска от външен натиск върху транзитните държави. Говорителят на президента Дмитрий Песков заяви на 19 ноември, че не изключва въвеждането на "ограничения" срещу "Турски поток", защото "Съединените щати са толкова погълнати от тези мерки, че никой не е защитен от натиск".

"Участието в процедурата open season означава, че "Газпром " изцяло спазва изискванията на ЕС и правилата на Третия енергиен пакет и от тази гледна точка ще бъде много трудно да се открие нарушение при продължението на "Турски поток", смята Мария Белова от "ВИГОН". Тя е на мнение, че "Газпром" не желае да се шуми много по тези проекти до края на "открития сезон" (open season). "По всяка вероятност ще се появи политически натиск, особено от Съединените щати, където през последните месеци беше предложено да се наложат санкции на всички "руски тръбопроводи за износ", отбелязва анализаторът. Въпреки това, според нея, възможностите за "мълчание" вече са изчерпани, като се има предвид, че остава само една година преди официалното пускане в експлоатация на газопровода. Наистина, проектът бе забелязан от Украйна, която след дълго затишие, на 19 ноември остро го критикува.

*Участието в open season означава, че "Газпром" напълно спазва изискванията на ЕС и нормите на Третия енергиен пакет.