Приходите, които "Булгартрансгаз" реализира, са около 207 млн. лева на година, като малко над 125 млн. лева са приходите от транзит на природен газ за Турция. С реализацията на проекта "Турски поток", "Булгартрансгаз" ще загуби една съществена част от приходите си. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на изслушването й на заседанието на парламентарната Комисия по енергетиката.

Теменужка Петкова посочи, че "Булгартрансгаз" реализира приходи от транзит на природен газ основно към Турция, Гърция и Република Македония. От 17 млрд. куб. метра газ, които транзитира българският оператор, 14 млрд. куб. метра са за Турция, около 2 млрд. куб. метра за Гърция и малко по 1 млрд. куб. метра за Република Македония.

Енергийният министър допълни, че вчера Съветът по енергийна сигурност към Министерския съвет е одобрил актуализиране на Енергийната стратегия на Република България, за да може да се реагира адекватно във връзка с променената среда по отношение на изграждащата се в региона енергийна инфраструктура. По този повод министър Петкова допълни, че трябва да се направят инвестиции в разширяването на българската газопреносна инфраструктура чрез изграждането на тази част, която ще бъде важна за реализацията на газоразпределителния център на територията на България.

Анализите, които от "Булгартрансгаз" са направили, сочат, че ако се разшири българската газопреносна инфраструктура, приходите, които България ще получава от транспортирането на природен газ, биха били около 400 млн. лева на година. Приблизителната стойност на една подобна инвестиция е около 2,8 млрд. лева. Това включва цялата налична инфраструктура, както и 4 компресорни станции, което ще даде възможност освен да се реализират тези приходи, но и България да запази своето стратегическо място на газовата карта на Европа, добави Петкова.