Министрите на енергетиката на ЕС постигнаха политическо съгласие за смекчаване на влиянието на високите цени на електроенергията, съобщи чешкото председателство на Съвета на ЕС.

Споразумението предвижда "задължително намаляване на потреблението на електроенергия, таван на пазарните приходи на производителите на електроенергия и солидарен принос от страна на производителите на изкопаеми горива", съобщи чешкото председателство в "Туитър".

По силата на сделката компаниите, които осигуряват електроенергия в ЕС и печелят непропорционално много от ръста на нейните цени, ще бъдат облагани допълнително. Събраните средства ще се използват за подпомагане на изпитващите затруднения домакинства и бизнеси.

"Живеем в изключителни времена и работим по изключително бърз, координиран и солидарен начин, за да формираме обединен фронт срещу непрекъснатото използаване на енергийните доставки като оръжие от Русия. Постигнатото днес споразумение ще донесе облекчение на европейските граждани и компании. Страните членки ще изравнят кривата на търсенето на електроенергия в пиковите часове, което ще има пряк положителен ефект върху цените. Държавите-членки ще преразпределят излишните печалби от енергийния сектор към тези, които се борят да плащат сметките си." Изказването е на чешкия министър на енергетиката Йозеф Сикела, цитиран в съобщение на ЕС.

Намаляване на потреблението

Стремежът е за постигане на следните общи цели: за доброволно намаление с 10% на брутното потребление на електроенергия и задължително намаление от 5% в пиковите часове.

Държавите членки ще определят 10% от пиковите си часове между 1 декември 2022 г. и 31 март 2023 г., през които ще намалят търсенето. Държавите членки ще могат свободно да избират подходящите мерки за намаляване на потреблението и за двете цели през този период, се казва в съобщението.

Таванът на приходите

Енергийните министри се спряха на таван от 180 евро/MWh за приходите на производителите на електроенергия, включително посредници, които използват така наречените инфрамаргинални технологии за производство на електроенергия, като възобновяеми енергийни източници, ядрени, лигнитни въглища. Такива оператори са реализирали неочаквано големи печалби през последните месеци, без оперативните им разходи да се увеличават. Това се дължи на ролята на въглищата и газа като ценообразуващи фактори, които в момента надуват крайната цена на електроенергията, се подчертава в съобщението.

Допуска се гъвкавост при прилагане на мярката във връзка с националните особености. Някои страни могат да определят и по-висок таван на приходите, могат да се използват  мерки, които допълнително свиват пазарните приходи, могат да се разграничават технологиите, да се въвеждат лимити за приходи на пазарните участници и др.

В случаи на 100 или повече процента нетна зависимост от внос на държави-членки, то те трябва до 1 декември 2022 г. да сключат споразумение за споделяне на излишъка от приходи с държавата-членка износител. 

Такса солидарност за сектора на изкопаемите горива

ЕС постигна съгласие за въвеждане на задължителна временна вноска за солидарност върху печалбите на бизнеса, работещ в секторите на суровия петрол, природния газ, въглищата и рафинериите. Вноската за солидарност ще бъде начислена върху облагаемите печалби, определени съгласно националните данъчни правила през фискалната година, започваща през 2022 г. и/или през 2023 г., при повече от 20% увеличение на средната годишна облагаема печалба от 2018 г. насам. Вноската ще се прилага в допълнение към обичайните за всяка страна данъци и такси.

Енергийните министри обсъждат налагането и на друг таван - върху цените на внасяния от Русия газ - по предложение на ЕК и внесено искане на 15 държави членки, сред които и България.