Асоциация на организациите на българските работодатели /АОБР/ е изпратила сигнал до Главната прокуратура, Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция "Национална сигурност", ГДБОП, Комисията за защита на конкуренцията, в който се иска да бъде разпоредена обстоятелствена проверка по темата с високите цени на тока, съобщи БТА. При преценка за достатъчно данни за извършени престъпления работодателите искат да се разпореди образуване на съответните досъдебни производства.

Предмет на сигнала е недостатъчното предлагане на количества от производителите на електрическа енергия на платформата "Ден напред" и в частност от държавното дружество ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД.

Основанието да се сезират тези институции са установени данни, позволяващи да се направи обосновано предположение за извършено престъпление от общ характер, което със своите размери и обхват застрашава икономиката и националната сигурност на България, се посочва в сигнала на работодателите. Отчитайки броя на лицата имащи отношение и участие в постигането на конкретния целен резултат може също да се предположи, че е налице трайно структурирано престъпно сдружение, което има за цел извършване на престъпление, се допълва в сигнала.

Сред аргументите, изложени в сигнала от работодателите, е това, че на пазара на електрическа енергия осъществяван на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), на платформата "Ден напред" средната цена за 1 MWh базова мощност за периода 27 юли - 5 август 2021 г. е била в диапазона 177.89 лв. - 330.73 лв., което според АОБР, е най-скъпата в цяла Европа, като по часове е достигала дори над 400.00 лв./MWh . Работодателите изтъкват, че тази цена е с над 50 на сто по-висока от средната за ЕС и с над 75 на сто по-висока от цената на електроенергията в Германия, Франция, Австрия и Швейцария и над два пъти и половина над цената за същия период на предходната година. Този резултат е кумулативен ефект от една страна от повишеното търсене (в т.ч. с признаци за манипулиране на борсата) на платформата "Ден напред", а от друга страна от недостатъчното и недобре структурирано предлагане на количества електрическа енергия от производителите на същите, смятат работодателите.

В сигнала си АОБР посочва, че според работодателите има поредно бездействие и неупражняване на задължения от лица с управителни функции в ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД и БЕХ, както и от страна на министъра на енергетиката като принципал и посочват, че е увреден интересът както на държавата и нейното дружество ТЕЦ "Марица изток" 2, така и на потребителите на електроенергия (промишлени предприятия, болници, училища, общински и държавни администрации и др.)