Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 29 811.1 млн. лв. през периода януари - април 2023 г., което е с 3.6% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 32 790.5 млн. лв. и нараства с 0.05%.

От предварителните данни, изнесени днес от НСИ, се вижда, че износът за първото тримесечие на 2023 г. към Украйна (има се предвид търговията с трети страни) се е увеличил със 194% на годишна база. Има страни и с по-сериозно увеличение - например Перу, закъдето експортът скача с 247%, но стойностите са твърде малки, а изходната база твърде ниска. Засилва се и износът за ОАЕ и Тайван. 

Таблица: НСИ

Като цяло, износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 13.3% в сравнение с периода януари - април 2022 г. и е в размер на 10 851.6 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни намалява със 7.9% и е на стойност 13 230.3 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Обединеното кралство, Китай, Съединените американски щати, Украйна, Сърбия и Република Северна Македония, които формират 55.8% от износа за трети страни.

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение с периода януари - април 2022 г. е отбелязан в секторите "Машини, оборудване и превозни средства" (78.6%) и "Храни и живи животни" (38.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (12.4%).

Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (44.0%) и "Храни и живи животни" (27.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (30.1%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

НСИ изнесе и предварителни данни с главните партньори на България - страните от ЕС. През периода януари - март износът се увеличава с 5.1% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 14 673.3 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 8.2% и достига 14 959.9 млн. лева. През март 2023 г. износът за ЕС намалява със 7.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 090.9 млн. лв., а вносът нараства с 3.8% и е на стойност 5 488.4 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция, които формират 61.4% от износа за държавите членки на ЕС.

Таблица: НСИ

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2022 г. е отбелязан в секторите "Разнообразни готови продукти, н.д." (40.3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (43.8%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор "Машини, оборудване и превозни средства" (29.9%), докато най-голям спад - при сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (61.6%).

НСИ уточнява, че данните са според Стандартната външнотърговска класификация.