Върховният административен съд съобщи, че образува три дела по жалби срещу решението на Министерски съвет от 2 август 2023 г., с което планираната площадка за изграждане на нова ядрена централа на Площадка №2 на АЕЦ "Козлодуй" е определена за обект с национално значение и за национален обект.

Тримата жалбоподатели са собственици на земеделски земи в района на село Хърлец и искат спиране на изпълнението на решението на Министерски съвет.

ВАС отбелязва, че ще се произнесе незабавно по исканията за спиране, съдържащи се в жалбите.

На своето заседание на посочената по-горе дата Министерският съвет реши планираната нова ядрена централа на Площадка №2 на АЕЦ "Козлодуй" да бъде определена за обект с национално значение и за национален обект.

Площадката е избрана от "АЕЦ Козлодуй-Нови мощности" ЕАД и е одобрена от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). Това отбелязва и ВАС в своето съобщение.

Изграждането на новата мощност е в съответствие с Решение на Народното събрание от 12 януари т.г., с което се възлага на Министерския съвет да проведе преговори с правителството на САЩ относно сключването на междуправителствено споразумение за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй" с технология АР 1000, съобщи на 2 август пресслужбата на МС. Според решението МС следва да обяви ядрената централа за "обект с национално значение" по смисъла на Закона за устройство на територията и за "национален обект" по смисъла на Закона за държавната собственост.

Определянето на обекта за национален и с национално значение ще приоритизира проекта и ще улесни значително административните процедури, свързани с устройственото планиране. Решението на правителството прави възможно започването на реални дейности в съответствие с условията и мерките на Решението по Оценката на въздействието на околната среда и с изискванията в заповедта на АЯР за одобряване на Площадка 2.