"АЕЦ Козлодуй" ЕАД ще може да договори и получи доставки от руски компании за целите на плановия годишен ремонт на шести блок, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

След получено писмо от атомната централа и по предложение на министъра на енергетиката Министерският съвет одобри на днешното си заседание решение, с което се предоставя дерогация от забраните, въведени с Регламент № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Регламентът предвижда възможност компетентните органи на държавите членки да разрешават изключения от въведените забрани, когато това е необходимо за експлоатацията, поддръжката, преработването на горивото и осигуряването на безопасността на ядрените съоръжения за граждански цели.

В конкретния случай става въпрос за доставка на блокове вътрешно-реакторни детектори и асинхронни електродвигатели, както и свързаните с тях доставки и услуги. Чрез предоставената дерогация ще бъде възможна също и доставката на тръбен електронагревателен блок за компенсатора на обема, на токови трансформатори, както и на специфични резервни части за обратен клапан и други резервни части.

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД е собственик на единствената атомна централа в България, която е най-големият производител на електроенергия в страната. Тя осигурява повече от една трета от годишното национално електропроизводство и е ключов фактор за енергийната сигурност на страната. Централата е изградена по съветски проект и голяма част от системите и оборудването ѝ са с руски произход, припомнят от правителствената пресслужба.

Изброените в днешното решение на Министерския съвет доставки на стоки и услуги са свързани с плановия годишен ремонт на шести блок на централата.

С друго свое решение от днес правителството одобри проектодоговора за застраховка "Обща гражданска отговорност" на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (ДП РАО). Застрахователният договор ще бъде сключен с Гражданското дружество "Български национален застрахователен ядрен пул" за срок от една година.

Уредбата на застраховката "Обща гражданска отговорност" се съдържа във Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда, както и в Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Съгласно разпоредби от него, експлоатиращият ядрената инсталация е единствено отговорен за вредите от ядрена авария, освен ако във Виенската конвенция е определено друго.

На ДП РАО са предоставени за експлоатация съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци на специализираните поделения "Радиоактивни отпадъци - Козлодуй" и "Извеждане от експлоатация - Козлодуй". ДП РАО притежава и лицензни за извеждане от експлоатация на блоковете 1-4 на АЕЦ "Козлодуй".

ИЗБРАНО