ТЕЦ Бобов Дол е една от най-големите централи за производство на електрическа енергия в страната и всъщност е основният производител в югозападна България.

Изпълнителният директор на централата инж. Любомир Спасов ни разказа, че според първоначалните проекти трите блока, които са в експлоатация от десетки години, е трябвало да работят с местни кафяви въглища с 2 800 калории. Но въглищата, притежаващи тези характеристики, са изчерпани и в момента тяхната средна калоричност е 1600 калории.

"Ниската калоричност на въглищата ни накара да въведем много иновативни техники, чрез които да подобрим характеристиките на горивото. Някои от технологиите са измислени и разработени от български специалисти. Една от използваните техники е процесът на смесване на кафяви въглища с обогатено енергийно гориво. Ефектът е значително намаление на емисиите." каза инж. Спасов.

Директорът обясни, че с процес, при който се намалява влажността на въглищата чрез водна пара, се повишава енергийната ефективност и се понижават емисиите. Въглищата, които са преминали през този процес, се наричат обогатено енергийно гориво и се използват и в други централи в България.

"В ТЕЦ Бобов Дол преди години са въведени и т.нар. нискоемисионни горелки, в които чрез недостиг на въздух въглищата се разлагат термично. Благодарение на този процес се отделят част от вредните съставки. Нискоемисионните горелки допринасят за намаляване на емисиите." каза инж. Спасов.

В ТЕЦ Бобов Дол се използва и методът на инжектиране на водна пара, като още един процес за намаляване на емисиите.

"При извършване на процеса имаме термично разлагане на парата на водород и кислород, с което се намалява делът на въглерода в горивото." каза инж. Спасов.

По повод бъдещите планове на дружеството, целящи рязко намаляване на емисиите, инж. Спасов посочи, че са се спряли на природния газ като алтернатива на въглищата.

"Отделяните емисии в процеса на изгаряне на природен газ са на половина в сравнение с емисиите при използването на въглища." каза инж. Спасов.

Оказва се, че и други топлофикации в страната са избрали да заменят въглищата с природен газ. Още миналото лято стана известно, че топлофикациите в Русе и Перник са инвестирали в когенератори, благодарение на които и там ще се произвежда електрическа енергия от природен газ.