Държавата се кани да затвори за неопределено време ТЕЦ Бобов Дол, което ще доведе до голям дефицит на електрическа енергия в страната ни. За това алармираха от централата след като по време на проведеното по-рано днес пленарно заседание народният представител Владислав Панев отправи въпрос към министъра на околната среда Асен Личев относно принудително спиране на производствена дейност на ТЕЦ Бобов Дол АД.

Ръководството на централата определи отговора на министъра като "подвеждане от истината".

Публикуваме без редакторска намеса отвореното писмо изпратено до Президента на Република България - г-н Румен Радев, Председателя на Министерски съвет - г-н Стефан Янев, Министъра на околната среда и водите - г-н Асен Личев, депутата от Демократична България Владислав Панев и до парламентарно представените партии.

Уважаеми дами и господа,

На проведено пленарно заседание на Парламента на Република България на 25.08.2021г. бе зададен въпрос от народен представител Владислав Панев към министъра на околната среда и водите г-н Личев относно принудително спиране на производствена дейност на ТЕЦ Бобов Дол АД.

Ръководството на централата открито заявява възмущението си от неточните факти, подвеждане от истината и представени от Министъра отговори.

Бихме искали да поясним, че относно нормите за допустими емисии, приети с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1442 на Комисията от 31 юли 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) за големи горивни инсталации съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, ТЕЦ Бобов дол АД никога не е искал или получавал дерогация за тези норми от МОСВ и ИАОС. Това е така поради факта, че централата спазва нормите заложени в това решение. Това е доказано от непрекъснатия мониторинг на централата, както и от докладите, които се предоставят ежемесечно към същата институция. Това е първата неточност. Ние сме една от малкото централи в страната, която не е изявила желание да се възползва от възможност за отлагане на спазване на новите нива на норми, които трябва да се постигнат.

Министър Личев отговори за това, че недоумява как КЕВР прави и приема регулация на цените за топло и електро енергия на централата.

ТЕЦ Бобов дол АД няма направена регулаторна рамка, издадена от КЕВР. Ние не предоставяме енергия за регулиран пазар и нямаме топлинни крайни битови клиенти като абонати.

Искаме да отбележим факта, че във връзка с направените констатации от страна на РИОСВ - София за пропуски по газоходите на ТЕЦ Бобов дол, за последното в официален протокол от страна на контролният орган издаден на 29.07.2021 г. е даден срок да бъдат отстранени нередностите до 30.08.2021 г. Можем да приложим и официалната комуникация при необходимост.

Г-н Личев днес официално заяви пред всички народни представители и обществеността, че този срок е бил 14.08.2021 г., в следствие на което централата е получила принудително административна мярка за спиране на дейността си на 16.08.2021г.  

Недоумение буди това, че след като ръководството на централата поиска официална среща с Министър Личев, получихме обратна информация от неговият секретариат, че той категорично не иска да приеме и да говори с представител на дружеството. Това ли е начина, по който трябва да се отнася изпълнителната власт към представители на бизнеса в България?

На 23.08.2021 г. и 24.08.2021 г. ТЕЦ Бобов дол АД официално покани РИОСВ - София да констатира, че централата е отстранила всички нередности. При посещение на представители на институцията, последните изразиха становище, че им е "наредено" централата да бъде спряна, цитираме ....."поне за няколко дни".

По този начин една от най-големите български централи ще стои затворена неопределено време (ние не знаем какво е времевото определение за поне няколко дни), което ще доведе до голям дефицит на електрическа енергия в страната ни, въпреки огромните усилия и извършените максимално бързо действия на екипа на предприятието за отстраняване на получилите се пропуски.

Искаме да отбележим и друг факт, че това се случва в деня, в който Комисията по ревизия в Народното събрание търсеше причините за дефицита на електрическа енергия, вследствие на който цените на електроенергията стигат непознати до този момент висоти, а бизнесът вече пред изпадане в колапс.

Приложено Ви изпращаме и текста на отворено писмо, което изпратихме на 24.08.2021 г. до Президента на Република България - г-н Румен Радев, Председателя на Министерски съвет - г-н Стефан Янев,Министъра на енергетиката - г-н Андрей Живков, Министъра на околната среда и водите - г-н Асен Личев и други отговорни български институции, национално представителните работодателски и синдикалните организации.

Извън горното, ние изразяваме искреното си възмущение и недоумение за това, че сме подали искане и заявление за изваждане на РДФ и отпадъци като гориво от Комплексното разрешително на ТЕЦ Бобов дол АД, поради всички проблеми, които възникнаха за централата в следствие на използването на този вид гориво и обществено напрежение на 28.10.2020 г. в Изпълнителна агенция по околна среда и сме уведомили за това МОСВ. Към днешна дата тази процедура не е завършена от изпълнителната власт. Ние не знаем поради какви причини и защо искаме да се откажем от това гориво, но МОСВ няма такова желание да завърши процедурата.

С така изложеното бихме искали да покажем каква е действителната "ИСТИНА", касаеща спирането на дейността на ТЕЦ Бобов дол АД, а не така неистинно представената информация в най-висшата институция на Република България.

С уважение,

инж. Любомир Спасов

Изпълнителен директор, 

с. Големо село

25.08.2021 г.