Във връзка с готвения протест и подписка на село Палатово и намесването на името на централата, от дружеството заявяват:

1. ТЕЦ Бобов дол никога не имал договор с община Дупница или с. Палатово за доставка на питейна вода. От 1993 г. селото ползва безвъзмездно помпената станция на ТЕЦ Бобов Дол за доставка на вода без ТЕЦ-ът да е страна в отношенията с. Паланово - ВИК.

2. Община Дупница е изградила проекти за водоснабдяване на няколко села, между които и с. Баланово и с. Палатово. Във връзка с тези проекти ТЕЦ Бобов дол е подарил помпена станция за водоснабдяването по собствена инициатива, но тези проекти все още не са реализирани.

3. Към настоящия момент ТЕЦ Бобов дол, безвъзмездно, за своя сметка поддържа помпената станция, за да водоснабдява село Палатово. Количествата вода, които отиват към селото, са определени от институциите и ние нямаме контрол върху тях.

Замесването на името на ТЕЦ Бобов Дол създава усещане, че някой има желание да използва централата, за да може да създаде сензация, се казва в позицията на дружеството.

Оттам отбелязват, че са помогнали достатъчно на жителите на село Палатово, без да са били задължени да го правят. "Осигурили сме и сме дарили, и нищо не сме искали в замяна."

"Бобов Дол" не е доставчик на вода и ВИК оператор и не може да изземе функциите на институциите, нито да поеме какъвто и да е ангажимент към жителите на село Палатово. Това могат да направят само и единствено кметът на село Палатово съвместно с институциите на местно ниво, заключават от дружеството.