Разговаряме с инж. Любомир Спасов, енергиен експерт с богат професионален опит в едни от най-големите централи в страната - бивш директор на Топлофикация Перник и настоящ в ТЕЦ Бобов Дол.

Как оценявате готовността на ТЕЦ Бобов дол да се справи с високите екологични изисквания?

Смятам, че стигнахме до оптималния план за рестартиране на производството. Искам ясно да обясня какво означава оптимален - това са микс от суровини и технологии, които да доведат до изпълняване на европейските директиви, запазване на конкурентността на крайния продукт - електроенергията, съобразено с огромния мащаб на предприятието и местоположението. По този план работим от доста време, но хората трябва да разберат, че всяка суровина в микса, технология или всяка малка стъпка изисква не само инвестиции, но и огромна по обем документация, с която изискваме одобрение от институциите.

Това всъщност звучи сложно за хората. Какво е свършеното до тук, за да намалите замърсяванията?

До 2015 година цената на една квота въглероден диоксид се колебае между 3 и 5 Евро, а през тази година достигна нива над 55 Евро. Това означава, че към днешна дата трябва да се добавят към себестойността на енергията до 150 лева за всеки мегаватчас, което би означавало, че цената на електроенергията трябва да бъде още много завишена. Това, което ние направихме са 2-3 стъпки, с които да намалим количеството на въглеродните емисии, които се генерират от производството. Първо, работим с микс от кафяви въглища от региона с калоричност 1655 единици и подсушени въглища от Маришкия басейн с калоричност 3 200 единици. Така се постига значително намаляване на въглеродните емисии.

Освен суровините сме внедрили и нискоемисионни прахови газифициращи горелки в производствения процес. Най-общо казано те помагат като по време на изгарянето и преди да е приключило чрез термично нагряване се постига процес на газифициране, което също води до значително редуциране на емисиите. Третата стъпка е инжектирането на водна пара директно в пещите на парогенераторите, което също допринася за намаляване на емисионния фактор. В процеса се извършва термично разлагане на пара на водород и кислород, с което се намалява делът на въглерода във входящата енергия на горивото. Намаляването на емисионния фактор се получава именно поради ниското съдържание на въглерод в горивния микс и увеличената калоричност.

За никого не е тайна, че отдавна разполагаме със сероочистващи инсталации, а от 2 години има изградено и видеонаблюдение, което позволява мониторинг в реално време на контролиращите ни институции.

Какво е доказателството, че Вие намалявате въглеродните емисии с тези мерки?

Само през миналата година в ТЕЦ Бобов Дол лабораторията към ИАОС е извършила 6 контролни замера на емисиите, които не са констатирали превишения на нормите за допустими емисии. Преди годишните доклади за емисиите да бъдат изготвени и да се изпратят за одобрение до верифициращия орган, акредитирани лаборатории провеждат анализи и пресмятат емисионния фактор. По този начин се избягва субективният фактор за оценяване на постигнатото. Нито лабораториите, нито верифициращите компании биха си заложили лицензиите да се подпишат на невярна или подвеждаща информация.

Какво означава по тъмният цвят на пушека и как може да се предотвратят подобни ситуации?

По-тъмният цвят се получава при пускане и спиране на работата, защото според комплексното ни разрешително това се случва с мазут. Надявам се, че скоро ще можем да заменим мазута с газ, защото вече има отметната значителна работа в тази посока. Пак ще се обърна към хората и природозащитните организации, въпреки, че смятам, че те вече добре знаят този факт - всяко пускане и спиране става с уведомление до РИОСВ, което означава, че няма замърсяване над границите на заложеното в комплексното ни разрешително.

Какво предстои, какво друго включва планът за рестарт?

Това, което Ви разказах е прашинка от общия план. Следва може би най-големият фотоволтаичен план, който ще бъде изграден върху площта на старото шламохранилище. Така няма да бъде унищожена нито квадратен метър плодородна земеделска земя. В някъкъв етап на готовност сме и по отношение на проекта за използване на водород като суровина. Смятаме, също, че рекултивацията на мините може да стане като там се засадят бързорастящи растения или биомаса, която също може да бъде част от горивния микс, освен че ще се съхранят много работни места. Имаме разговори и в тази посока. Част от енергията може да се произвежда и чрез внедряване на природен газ, който също е екологично гориво. И в това направление вече има много отметната работа. Нищо няма да стане за месец- два, но по - важното е че работим усилено по - много амбициозния план за рестарт.

Целта, пак да се върна в началото на нашия разговор е микс от суровини, внедряване на технологии, които да доведат и до гъвкавост и до конкурентноспособност и до сигурност на целия производствен процес.

ТЕЦ Бобов Дол винаги е бил предпочитан работодател за региона. Това така ли е и към настоящия момент?

Средната заплата е около 2000 лв и периодично се актуализира. За последните 10 години сме постигнали 30% увеличение на Фонд работна заплата. Смятам, че е над средното за страната. Месечните ни разходи за заплати са около 1 800 000 лв. Разбира се това не е нито офис сграда, нито лаборатория и не влизаме на работните си места с костюми и бели престилки, но смятам, че условията на труд са нормални.

В процеса на реализиране на плана за рестарт тепърва ще имаме нужда от много нови специалисти, но с гордост мога да заявя, че хората които работят тук, са ядрото на тази промяна, защото са професионалисти с много високо ниво на знания. За нас, като екип ТЕЦ Бобов Дол отдавна е мисия, защото знаем и неговия потенциал и неговата значимост за енергийната система на страната и за региона.