Инж.Спасов, една от темите на годината са плановете и политиките на ЕК за прехода към нисковъглеродна енергетика. ТЕЦ Бобов Дол е сред предприятията, които са изправени пред решение за сериозна промяна. На какво разчитате?

Ние не сме изправени пред решения, решенията вече са взети на максимално високо политическо ниво в Европейския съюз. Те са израз на волята на Европа за опазване на околната среда и борба с климатичните решения. От нас българите зависи как да изпълним по гъвкав и разумен начин тези изисквания, за да променим българската енергетика, без да я унищожаваме. В търсене на най-добрия начин да се променим, ТЕЦ Бобов Дол заедно с други предприятия от Югозападния въгледобивен регион, като Топлофикация Перник и многото мини в целия райнон се присъединихме към платформата Brown to Green. Целта и е да обедини усилията на всички компетентни и заинтересовани страни за реализирането на начина, по който заедно ще извършим прехода от въглища към по-екологично производство на енергия.

Кое всъщност обединява платформата Brown to Green?

От това, което виждам до момента Brown to Green обеднява усилията освен на въглищните централи и мините в Югозападен район, които трябва да се трансформираме, така и на различните държавни институции, еколозите, профсъюзите, различни неправителствени организации и други специалисти и екперти, които ще се включат в този труден и трудоемък за изпълнение процес.

Осъществяването на подобна трансформация означава и огромни разходи? Може ли страна като България да си ги позволи?

България може да си го позволи само като част от Европейския съюз. И въпреки това, според мен, финансирането на зеления преход все пак ще е свързано с огромни трудности. В Brown to Green са се включили най-добрите и опитни експерти. Заедно съм сигурен, че ще изработим сериозни и разумни планове за бъдещето на двете централи в региона. Въпросът на въпросите е, как тези идеи и планове ще бъдат реализирани на практика.Как преходът да бъде настина справедлив.

Не разчитаме само на решенията и възможностите от Европейския зелен пакт. В Националния план за възстановяване са включени проекти, които да допринесат за устойчивото развитие на сектор Енергетика. Именно качествено и изготвените инвестиционни намерения ще са в основата на прехода към нисковъглеродно производство на енергия в района.

Как ще се случи тази трансформация?

Както ви казах, това е най-трудният въпрос. Според мен чрез бързи, дори драстични промени и пълна трансформация в целия сектор, а и на цялата икономика, защото постигането на климатична неутралност е достижимо само чрез усилия от всички сектори. Ако трансформираме само енергетиката, ще имаме нисковъглеродна енергетика. Но за да постигнем цялостна нисковъглеродна икономика, трябва да се отдели внимание на всички сектори, които имат отношение към околната среда. Образно казано, в момента в Европа тръгва един зелен технологичен влак, ние или ще се качим на него и ще сме част от това развитие, или ще сме в ролята на зрителите на промените и на вечно догонващи развитите европейски страни. У нас базовите мощности за производство на енергия са АЕЦ Козлодуй и централите на въглища в цялата страна. През зимата почти 60% от тока се прави от въглища. Ако искаме някога това да се промени, промяната трябва да започне дори и не днес. Тя трябваше да започне вчера. Колкото повече се бавим, толкова по-трудно ще става зеленият преход да бъде реално осъществен.