Министърът на транспорта Георги Тодоров е предложил вливане на търговското дружество Летище София ЕАД в Летище Пловдив ЕАД. Това заяви той по време на изслушването му в Парламента във връзка с концесията на Летище София днес. 

"Съгласно Закона за публичните предприятия аз предприех искане до Агенцията за публични предприятия и контрол искане за разрешение за вливане на Летище София ЕАД в Летище Пловдив ЕАД. Вливането предполага като последица всички активи да преминат към Летище Пловдив ЕАД в едно с всичките наличности по сметки", обяви Тодоров.

Търговското дружество Летище София ЕАД към момента е 100% държавна собственост. То обаче загуби своята функционалност и вече не е е летищен оператор, но има определени средства и активи. Сред най-ценните са почивната станция "Космос" и Летище Балчик.

Министърът на транспорта обясни, че чрез вливането на дружеството Летище София ЕАД в Летище Пловдив ЕАД ще се възпрепятства възможността от разпродаване на средства, които са налични към момента в Летище София ЕАД. 

Той отбеляза, че по никакъв начин развитието на Летище Пловдив ЕАД, не е свързано със закупуване на активи и каквито и да било други сделки "с някакво друго имагинерно частно дружество".

"На годишна база недостигът на финансиране на Летище Пловдив ЕАД тежи с около 1,5 млн. лв. на държавния бюджет. Чрез вливане на Летище София ЕАД в Летище София ЕАД, което съм предложил ще се осигурят средства за развитието на Летище Пловдив ЕАД като летищен оператор", мотивира предложението си Георги Тодоров. По думите му по този начин ще се осигурят средства за закупуване на активи за оперативната дейност на Летище Пловдив ЕАД. 

Какво прави Летище София ЕАД за събирането на своите вземания?

Тъй като служителите на Летище София ЕАД, като част от концесионния договор преминаха към концесионера Соф Кънект в момента държавното дружество работи в много тесен състав.

"Към момента Летище София ЕАД се управлява от съвет на директорите в състав от трима души. Служителите, които отговарят за счетоводната дейност и политика на дружеството и подготвят съответните искове, за да съберат своите несъбрани вземания", обясни министърът. Той бе категоричен, че независимо, че Летище София ЕАД ще бъде влято в Летище Пловдив ЕАД дейностите по събирането на вземанията ще продължат.

Припомняме, че при първата концесия на летищата в Бургас и във Варна, концесионерът пое управлението и на двата морски аеропорта. Тогава двете търговски дружества (Летище Бургас ЕАД и Летище Варна ЕАД) загубиха функциите си на летищни оператори, както в момента се случва с Летище София ЕАД. Поради тази причина тези две дружества бяха влети в Летище Пловдив ЕАД, което позволи новият терминал на летището да е в това състояние с наличния финансов ресурс, който постъпи, каза още министърът на транспорта.

"По същия начин смятам, че е удачна тази форма на вливане на Летище София ЕАД в Летище Пловдив ЕАД, защото Летище Пловдив ЕАД изпитва остра нужда от определен вид техника", добави още той.

На 10 юни 2021 г. стана ясно, че Георги Тодоров ще прекрати съществуващата процедура за концесия на летище Пловдив. Причината бе липса на интерес от инвеститорите. Според Тодоров заинтересовани кандидати няма от една страна, защото сделката не е достатъчно атрактивна, а от друга заради пандемията.

В последствие стартира процедура за изготвяне на анализи, които да бъдат съобразени с реалната обстановка. В тях трябваше да бъдат отчетени пандемичните условия през последната година и половина.

Заради пандемията полетите на летище "Пловдив" намаляха драстично, очакванията са възстановяването им да продължи в следващите години. Междувременно обаче фирми от "Тракия Икономическа Зона" обявиха, че са готови да използват летище Пловдив, откъдето да изнасят продукцията си.

Припомняме, че на 25 февруари изтече крайният срок за кандидатстване в поредния конкурс за концесия на летището, а офертите трябваше да бъдат отворени на 13 март. Предният конкурс се провали, след като избраната китайска компания Ейч Ен Ей груп се отказа, а Министерството на транспорта не подписа договор с класирания на второ място консорциум от "Тракия икономическа зона" и ПИМК.

Преди разрастването на заразата, през зимния сезон, летище "Пловдив" е посрещаше много чуждестранни ски-туристи, избрали да прекарат почивката си в зимните курорти Пампорово, Боровец и Банско.