Запорирани са акциите, предмет на апортна вноска от страна на Община Варна към частното дружество "Пълдин Туринвест" АД, представляващи 29% от капитала на "Международен панаир Пловдив" АД. По този начин за момента не могат да бъдат прехвърлени акциите на държавата в Пловдивския панаир към частното дружество, до приключване на съдебния спор. Това съобщи Министерството на икономиката и индустрията (МИИ).

Съдът допусна обезпечение на предявения от държавата (чрез МИИ) иск срещу Община Варна чрез налагане на запор върху 16 314 400 поименни безналични акции от капитала на "Международен панаир Пловдив" АД.

"Защитата на обществения интерес и собствеността на държавата е само първата стъпка. Следва да възродим потенциала на Панаира и да гарантираме ефективното му управление оттук нататък", коментира министър Богданов, цитиран в съобщението.

След направен правен анализ Министерският съвет възложи на министър Богданов да предприеме всички възможни действия по казуса с Пловдивския панаир, така че да бъде защитен държавният интерес. От страна на МИИ бе заведено дело с два иска. Депозирана бе молба за спиране на вписването на апорта на акциите от Пловдивския панаир от страна на Община Варна акции към "Пълдин туринвест" и бе направено особено искане - допускане на обезпечение на предявен иск чрез запор на акциите, отбелязват от министерството.

Вчера на пресконференцията по актуални теми от управленската програма на правителството, която дадоха премиерът акад. Денков и петима министри, Богдан Богданов изтъкна, че държавният интерес е защитен, като е спрян неефективният начин на управление на Пловдивския панаир.

Министърът на икономиката бе категоричен, че са предприети действия за спиране на вписването на апорта на акциите от Пловдивския панаир от страна на Община Варна към "Пълдин туринвест". По думите на Богданов в управлението на Панаира е имало дълъг период на бездействие, през който са генерирани загуби за над 100 млн. лв.

"Ще разработим ясна оздравителна програма, по която да бъде възроден потенциалът на дружеството и да продължи неговото функциониране по предназначение", каза още Богдан Богданов и припомни, че повече от 100 години Пловдивският панаир е събирал между 70 и 100 хиляди души и стотици компании.