"Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) оттеглиха точката за Пловдивския панаир, която беше определена като първа за заседанието на парламента днес.

Причината е, че вчера министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов е разпоредил пълен анализ на всички действия по казуса от страна на ведомството с цел защита на държавния интерес. Това се случи, след като вчера Апелативният съд-Пловдив излезе с определение, че Агенцията по вписванията няма правен интерес от изненадващото решение от Общинския съвет Варна за апортиране на притежаваните акции в дружество "Пълдинг туринвест", посочи Даниел Лорер от ПП-ДБ, цитиран от БТА. От името на парламентарната група той изрази адмирации за светкавичните действия на министър Богданов. Това е важен сигнал към цялото общество и към пловдивската общественост, изтъкна Лорер. Той декларира, че ПГ на ПП-ДБ няма да се откаже да търси решение за "Пловдивския панаир" в рамките на закона.

Какво трябваше да гласуват депутатите днес

Вчера членовете на парламентарната икономическа комисия приеха Проекта на решение за възлагане на министъра на икономиката и индустрията да предприеме всички необходими действия пред "Централен депозитар" АД по вписването на безналичните акции на Община Варна от капитала на "Международен панаир Пловдив" АД в полза на държавата. Проектът на решение беше внесен от Росен Костурков (ПГ "Продължаваме Промяната - Демократична България") и група народни представители на 5 май 2023 г.

Вносителите на решението посочиха, че при наличието на вече сключен договор, за който не се изисква писмена форма, Общинският съвет във Варна не е можел да оттегли решението за връщане на акциите на държавата, поради което има възможност за действия от икономическия министър за охраняване на обществения интерес.

След решението от вчера на Апелативен съд - Пловдив министър Богданов разпореди цялостен правен анализ и проучване на всички възможни действия на министерството в тази ситуация, посочват от министерството.

Каква е предисторията по казуса

През 2017 г. Общински съвет - Варна взе решение за безвъзмездно прехвърляне от Община Варна на държавата в лицето на министъра на икономиката на 16,3 млн. броя безналични акции, представляващи 29 на сто от акциите в капитала на "Международен панаир Пловдив" АД. С това решение общинските съветници възложиха на кмета на Община Варна да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху акциите и да извърши всички други правни и фактически действия за прехвърлянето им. Решението обаче не е изпълнено.

Четири години по-късно - през 2021 г., Общински съвет - Варна взема друго решение - за апортиране на притежаваните от общината акции от капитала на "Международен панаир Пловдив" АД в "Пълдин туринвест" АД, като министерството не е уведомено за този акт.

След този момент Министерството на икономиката и индустрията не е било страна в казуса. Експертите на министерството обаче два пъти са изпращали писмени позиции, с които е било подчертано, че с гласуването на подобно решение ще се създадат предпоставки за заобикаляне на закона и за нарушаването на установения ред за извършване на приватизационна сделка, както и че Общински съвет - Варна има валидно взето решение за безвъзмездно прехвърляне на притежаваните от Община Варна акции на държавата. Това стана известно от отговор на служебния министър Никола Стоянов на парламентарен въпрос по темата именно на Даниел Лорер от 12 май. Тогава Стоянов пое ангажимент още веднъж да бъде разгледана възможността за намиране на юридическа основа държавата да си поиска обратно акциите в Пловдивския панаир.

По време на дебатите на споменатата дата Даниел Лорер каза, че е възможно да се говори за недействителност на тези действия заради дългия срок, в който разпорежданията на Общинския съвет не са изпълнени (4 години), както и за неадекватна оценка на актива, по която се иска да бъде прехвърлен към "Пълдин Туринвест", ощетявайки Община Варна. Той съобщи, че в момента има въпрос към ЕК от евродепутата Радан Кънев дали подобни действия не са нерегламентирана държавна помощ в полза на едно определено дружество.