Членовете на парламентарната икономическа комисия приеха Проекта на решение за възлагане на министъра на икономиката и индустрията да предприеме всички необходими действия пред "Централен депозитар" АД по вписването на безналичните акции на община Варна в полза на държавата от капитала на "Международен панаир Пловдив" АД, предаде БТА. Проектът на решение е внесен от Росен Костурков (ПГ "Продължаваме Промяната-Демократична България") и група народни представители на 5 май 2023 г. Проектът на решение е в дневния ред на Народното събрание като първа точка за петък.

Вносителите на решението посочиха, че при наличието на вече сключен договор, за който не се изисква писмена форма, Общинският съвет - Варна не е можел да оттегли решението за връщане на акциите на държавата, поради което има възможност за действия от икономическия министър за охраняване на обществения интерес.

В средата на май служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов пое ангажимент още веднъж да бъде разгледана възможността за намиране на юридическа основа държавата да си поиска обратно акциите в Пловдивския панаир. Министърът каза това в отговор на призив, отправен от Даниел Лорер (ПГ "Продължаваме Промяната-Демократична България"), който зададе по време на парламентарния контрол въпрос, свързан с казуса с апортирането на акциите на Община Варна от Пловдивския панаир в "Пълдин туринвест" АД. Намерим ли дори и най-малкия шанс, аз няма да се поколебая и ще го използвам, заяви Стоянов.

Стоянов тогава напомни, че Общински съвет - Варна на 2 май 2017 г. е взел решение за безвъзмездно прехвърляне от Община Варна на държавата на 16,3 млн. броя безналични акции, представляващи 29 процента от капитала на Панаира. С това решение се възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху акциите и да извърши всички други правни и фактически действия по прехвърлянето им, но това решение не е изпълнено, а икономическото министерство не е било уведомено за него. На 10 декември 2021 г. Общински съвет - Варна е взел решение за апортиране в "Пълдин Туринвест" ЕАД, Пловдив на притежаваните от Община Варна акции от капитала на Панаира, каза министърът и посочи, че ведомството не е било предварително уведомено и за подготовката на това решение.

Експертите на министерството обаче два пъти са изпращали писмени позиции, с които е било подчертано, че с гласуването на подобно решение ще се създадат предпоставки за заобикаляне на закона и за нарушаването на установения ред за извършване на приватизационна сделка, както и че Общински съвет - Варна има валидно взето решение за безвъзмездно прехвърляне на притежаваните от Община Варна акции на държавата. По темата е бил сигнализиран и областният управител на Варна.