Над 60 процента загуби на вода по мрежата на ВиК дружествата са отчетени през 2017 г. Това съобщи директорът на дирекция "Водоснабдителни и канализационни услуги" към Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ Ивайло Касчиев, който представи на брифинг пред журналисти сравнителния анализ на ВиК сектора за 2017 г. През изминалата година не само, че не се отчита подобрение в този показател, но той дори повишава спрямо 2016 г.

През 2017 г. са отчетени 61,24 процента загуба на вода по мрежата, докато година по-рано те са били 60,76 процента.

Една мерките, които ВиК дружества трябва да направят, за да намаляват загубите на вода, е мрежата да бъде зонирана, смята Касчиев. Т.е. мрежата трябва да бъде разделена на обособени зони на входа, на които да има постоянно измерване. По този начин операторът ще може следи отделните части на мрежата и ще може да определи местата, които са с по-големи загуби, за да планира мерки за тяхното отстраняване, обясни той.

За 2017 г. едва 15 процента от тези зони, които трябва да бъдат изградени в България, са факт. Това показва, че ВиК операторите нямат надеждни данни за входа на водоснабдителната система. Освен това малко над половината от всички водомери, които са монтирани на сгради и водопроводни отклонения, са в техническа и метрологична годност.

Само 8,5 процента от водомерите през 2017 г. са преминали техническа проверка, въпреки че 1/5 годишно от тях трябва да бъдат задължително проверени, показа анализът на КЕВР.

Другият важен проблем е ниският дял на мрежата, която е рехабилитирана. Едва 0,5 процента от водопроводната мрежа през изминалата година е била ремонтирана и реконструирана, въпреки че 1,25 процента годишно е трябвало да бъдат ремонтирани, изтъкна директорът на дирекция ВиК услуги към КЕВР.

Сериозен проблем от КЕВР отчитат и във високата неефективност на персонала. Повечето от ВиК дружествата са държавни, като според регулатора, те имат прекалено много служители.

През 2017 г. са отчетени 85 аварии на 100 км. във водопроводите и над 200 аварии на 100 км. в канализацията, посочи Касчиев.

Общо 193 млн. лева са инвестирани във ВиК сектора през 2017 г. Това показа информацията, която от КЕВР са изискали от всички институции, които осигуряват инвестиции на ВиК системи и съоръжения в България. Според одобрената от Министерския съвет стратегията за развитието на водния сектор от 2014 до 2023 г. трябва да бъдат инвестирани 12 млрд. лева, припомни Касчиев.