Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не удовлетвори жалбата на "Овергаз" срещу новия тарифен модел на държавния оператор на газопреносната мрежа "Булгатрансгаз". Жалбата беше подадена в края на 2017 година и тогава от дружеството обявиха, че готвят и аналогичен иск и към Европейската комисия.

Заключението на антимополния орган е, че пазарът на доставка на природен газ у нас е много концентриран и с малко участници, но няма злоупотреби от страна на основния играч - "Булгартрансгаз". Решени, кето може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС). 

Според публикуваната документация на сайта на КЗК "Овергаз" се оплакват, че в началото на 2017 година "Булгартрансгаз" не е предоставяла информация за балансите на дружеството и така то не е могло да направи корекция на потреблението си, съответно са начислени големи суми за дисбаланс.

Първите два месеца на миналата година газоразпределителното дружество неправилно е извършило разпределението между "Овергаз" и "Булгаргаз" на входната точка "Русе - Изток", което също е ощетило частното дружество.

От "Овергаз" се оплакват още, че "Булгартрансгаз" обявяват цената за достъп и разпределение на природния газ преди началото на газовата година (1 октомври), въпреки че търговете за разпределение на суровината са проведени месеци по-рано. По този начин клиентите на компанията не могат да оптимизират заявките си и да намалят разходите си.

"Булгартрансгаз", която е единственото дружество, което управлява газопреносната мрежа на България, въведе нов тарифен модел от тази газова година (1 октомври 2017 година - 30 септември 2018 година). Той въвежда европейската практика при ценообразуването на тази услуга, но участниците на пазара често критикуваха новите моменти.