Телеконферентен разговор с петте компании, които са включени в т.нар. "кратка листа" като кандидати за изграждането на АЕЦ "Белене", предстои да се проведе в рамките на следващите дни. Намерението е участниците в този разговор да се информират едни други за епидемичната обстановка в съответните страни, Това каза енергийният министър Теменъжка Петкова в отговор на депутатски въпрос.

Петкова припомни, че тези инвеститори са от Русия, Китай, Южна Корея, САЩ, Франция. "Това са все страни, които също както нас, имаха и продължават да имат някои от тях ограничителни мерки по отношението на пътувания, свързани с кризата с COVID-19", отбеляза министърът.

По време на разговора петте компании ще могат да кажат кога, съобразно условията в техните страни, биха могли да пристигнат в България, за да се запознаят с информационната зала и да получат цялата базова информация, която им е необходима във връзка с проекта. По този начин те ще могат да пристъпят към следващия етап, който е свързан с подготовката на обвързващата оферта.

Информационната зала е обособена в Националната електрическа компания. Там се намира цялата информация, свързана с проекта АЕЦ "Белене" - технически проект, разрешението от страна на ЕС, разрешителните, които този проект има. "Това е цялата информация, която ще бъде необходима на тези участници, за да могат те да добият информация и представа и да могат да подготвят своята обвързваща оферта", уточни Петкова.

Информационният меморандум за проекта АЕЦ "Белене" вече е изпратен на петте компании. Меморандумът съдържа базова информация за проекта, правната рамка в страната, както и анализ на пазарната ситуация в региона. Изпращането му до кандидатите е станало възможно, след като преди това те са подписали споразумението за конфиденциалност по проекта.

Процедурата, свързана с избора на стратегически инвеститор за изграждането на АЕЦ "Белене", не е спирана, изтъкна енергийният министър.

Кои са кандидатите и какво се очаква от тях

Петте компании, потвърдили (в рамките на определения срок) интереса си към дострояването на АЕЦ "Белене", са: "Росатом" чрез дъщерната си компания "Атоменергопром", Китайската държавна ядрена корпорация (CNNC), Корейската хидро и атомна корпорация, френската "Фраматом" и американската "Дженерал Електрик".

От първите три корпорации се очаква да предложат дялово участие в проектната компания, а от "Дженерал Електрик" и "Фраматом" да предложат свое оборудване за ядрената централа, както и финансиране за него, което ще се изплаща от бъдещите собственици.

На 30 април Министерство на енергетиката съобщи, че е изпратило информационния меморандум за проекта АЕЦ "Белене" до всички потенциални кандидати от т.нар. "кратка листа".

Меморандумът съдържа базова информация за проекта, правната рамка в страната, както и анализ на пазарната ситуация в региона. Изпращането му до кандидатите стана възможно, след като по-рано през м. април те подписаха споразумението за конфиденциалност по проекта. То е обвързващо както за самите тях, така и за всички техни консултанти, банкери, агенти и други.

Тогава от МЕ отбелязаха, че във връзка с актуалната пандемична обстановка срокът за изготвяне на обвързващи оферти ще започне да тече от датата, на която ще бъде осигурен физически достъп на кандидатите до "информационната зала" за проекта, обособена в сградата на Националната електрическа компания.